graphics

Graphics

Grafické práce a povídání o grafice. Vytvářím grafiku v několika open-source programech, jako je Blender (pro 3D grafiku a animace), Inkscape (pro vektorovou grafiku), Gimp (pro bitmapovou grafiku) a Darktable (pro úpravu fotografií). Grafiku také učím na FIT ČVUT. V průběhu online výuky jsem nahrával své přednášky a cvičení, které zde zveřejňuji.

 • Titulní obrázek k článku Blender 09 - Postprocessing (compositing)

  Blender 09 - Postprocessing (compositing)

  Postprocessing - úprava renderu, obrázků nebo videí. Ne vždy musí tvorba výsledku končit renderem. Některé operace může být potřeba provádět s výstupem renderu. Například je možné kombinaovat výce vstupů (renderů i statických obrázků nebo videí), aplikovat filtry nebo výstupy transformovat a měnit jenich barevnost. Také je možné maskování objektů a nebo klíčování videa.

 • Titulní obrázek k článku Blender 08 - Simulace a rigging

  Blender 08 - Simulace a rigging

  Animace pomocí částicových systémů, simulací a rigingu. Pokročilejší techniky animace, které jsou založené složitějších objektech. Jednak jsou založené na fyzikálních simulacích chování jednotlivých objektů nebo dokonce jejich velkých skupin. Při animaci pomocí riggingu dochází ke změnám geometrie komplexních objektů zažených na pózách kostry, na kterou je geometrie navázána.

 • Titulní obrázek k článku Blender 07 - Animace

  Blender 07 - Animace

  Animace a její použití v Blenderu. Animovat lze v Blenderu téměř cokoliv. Tedy jakoukouliv hodnotu (až na drobné vyjímky) lze měnit v čase. Metod animace je celá řada a postupně je projdeme od animace pomocí jednotlivých klíčových snímků, přes animace celých sekvencí (actions), nebo po vzájemné svázání hodnot vlastností (drivers) až po animaci geometrie (shape-keys) nebo ruční kresbu (grease pencil).

 • Titulní obrázek k článku Blender 06 - Hi-poly modelování

  Blender 06 - Hi-poly modelování

  Techniky modelování detailnějších objektů. Po základním modelování může následovat modelování detailů. Ukážeme si metody pro modelování objektů s velkým počtem ploch (hi-poly). Především se jedná o sculpting, který je podobný práci s hlínou, resp. sochařstvím. Také si ukážeme, jak zrychlit vykreslování scény (render) pomocí metody zapékání (baking).

 • Titulní obrázek k článku Blender 05 - Lo-poly modelování

  Blender 05 - Lo-poly modelování

  Základní techniky modelování. Ukážeme si jaký je rozdíl mezi objektem (object) a drátovým modelem (mesh). Tentorát se budeme pohybovat především v editačním režimu. Také uvidíte rozdíl mezi geometrií (jednotlivé body, hrany a plochy) a topologií objektu (vztahem jednotlivých ploch a jejich návaznostmi).

 • Titulní obrázek k článku Blender 04 - Textury

  Blender 04 - Textury

  Textury a jejich mapování na objekty. Různé části objektu mohou mít různé vlastnosti. Které části a jaké vlastnosti to budou ovlivňují textury. Textura může ovlivnit jak barvu povrchu, tak ale také třeba průhlednost, lesklost materiálu. Také může ovlivnit, z jakých materiálů se celý objekt bude skládat, a tedy, která část objektu bude mít jaký materiál. Také si ukážeme různé způsoby nanášení (mapování) textur na objekty.

 • Titulní obrázek k článku Blender 03 - Materiály

  Blender 03 - Materiály

  Materiály a render scény. Základem definice materiálů je stínování a osvětlování. Tedy jak se má povrch (případně objem) objektu chovat vůči dopadajícímu (případně procházejícímu) světlu a jak se bude světlo šířit ve scéně (a tedy bude vůbec něco vidět). Také si ukážeme, jaké jsou různé render enginy, v čem se liší a jak se nastavují.

 • Titulní obrázek k článku Blender 02 - Transformace objektů

  Blender 02 - Transformace objektů

  Transformace objektů a jejich geometrie v Blenderu. Ukážeme si několik způsobů duplikace objektů (jinak než ručně). Bez světla se většinou scéna neobejde. Podíváme se na různé způsoby nasvícení scény a nastavení hloubky ostrosti kamery.

 • Titulní obrázek k článku Blender 01 - Základy používání

  Blender 01 - Základy používání

  Základy používání uživatelského rozhraní Blenderu. Jak se zorientovat v komplikovaném uživatelském rozhraní, co od něj čekat a jak si jej přizpůsobit pro svou potřebu. Jak lze vkládat objekty do scény a jak objekty ve scéně transformovat (umístění/posun, rotace, změna velikosti). Co je to 3D kurzor a k čemu se hodí. Jaké jsou typy objektů, které lze vložit do scény.

 • Titulní obrázek k článku LinuxDays 2014 - Darktable a trochu toho okolo

  LinuxDays 2014 - Darktable a trochu toho okolo

  Na workshopu „Darktable a trochu toho okolo“ na konferenci LinuxDays 2014 jsem se pokusil představit nástroj Darktable pro úpravu fotografií a své workflow při úpravě fotek. Díky záznamu Strahovského AVC se můžete na přednášku podívat.