Blender 01 - Základy používání

Blender 01 - Základy používání Seznam všech příspěvků

Základy používání uživatelského rozhraní Blenderu. Jak se zorientovat v komplikovaném uživatelském rozhraní, co od něj čekat a jak si jej přizpůsobit pro svou potřebu. Jak lze vkládat objekty do scény a jak objekty ve scéně transformovat (umístění/posun, rotace, změna velikosti). Co je to 3D kurzor a k čemu se hodí. Jaké jsou typy objektů, které lze vložit do scény.

Prvním tématem v předmětu Blender (BI-BLE) jsou základy ovládání programu. Prostě, jak začít a neztratit se. Je zde spousta oken a ovládacích prvků. Na první pohled nemusí být jednoduché se v tom všem vyznat. Videa vznikla jako přednáška a navazující cvičení v předmětu BI-BLE (Blender) na FIT ČVUT v Praze.

Obsah první části

Na začátku videa jsou organizační informace o předmětu BI-BLE. Od 21. minuty pak začíná představení jednotlivých témat, kterým se předmět věnuje. Následují po něm už základy používání Blenderu a jeho nastavení.

Obsah druhé části

Ne vše, co bylo naplánováno jsem stihl představit v první části (přednášce). Pokračování se věnuje transformaci a zarovnání objektů, umisťování objektů do scény, jednoduché animaci a práci s více kamerami, renderem snímku a animace.

Práce studentů

Úspěšný absolvent předmětu vytváří 2 práce, jednak vlastní showreel a také prezentaci semestrální práce. Obě práce mají formu krátkého videa. Můžete se na ně podívat v playlistech YouTube účtu Multimédia FIT ČVUT.

Studenti průběžně pracují na úkolech (každý týden) v jednotlivých tématech. Z těchto výsledků na konci zkompletují svůj showreel. Ten prezentuje jejich dovednosti průřezově ve různých oblastech Blenderu.

Vojtěch HiekeVojtěch Hieke (2022)

Marek TrzaskalikMarek Trzaskalik (2022)

Duc Hoang DuongDuc Hoang Duong (2021)

Michal MarklMichal Markl (2022)

Vladislav KomkovVladislav Komkov (2021)

Kromě práce na úkolech si každý student zvolí jednu oblast Blederu/tvorby, které by se chtěl detailněji věnovat. Např. ruční animace, simulace, sculpting, tvorba rozsáhlejšího světa. V tomto zvoleném tématu pak pracuje na své semestrální práci (např. vytvoření assetů do hry) a její výsledek prezentuje ve formě videa.