O mně

Jsem grafik a fotograf a nadšenec do Linuxu a otevřeného software, který (se) rád učí. Vždy se snažím rozšířit si obzory novými podněty. Věřím, že učení také znamená stále se učit.

Odborný asistent

Mým hlavním zaměstnáním je pozice odborného asistenta na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Vytvořil jsem řadu a vyučuji multimediální předměty a technické předměty spojené s operačnímy systémy a weby.

 • Multimediální a grafické aplikace [Y36MGA, BI-MGA]
 • Blender [BI-BLE]
 • Základy webu a uživatelských rozhraní [BI-ZWU]
 • Web a multimédia [Y36WMM]
 • Webové technologie 1 [BI-WT1]
 • Úvod do operačních systémů [Y36UOS, BI-UOS]
 • Programování v shellu 1 [BI-PS1]
 • Programování v shellu 2 [BI-PS2]
 • Skriptovací jazyky [BI-SKJ]
 • Pokročilé Unixové nástroje [BI-PUN]
 • Administrace webového serveru (Apache httpd) [Y36AWD, BI-AWD, BI-VWS]

V minulosti jsem také působil na soukromé umělecké vysoké škole Art & Design Institut. Byl jsem u jejího vzniku jako vedoucí multimediálního ateliéru a vyučoval jsem tam webové technologie a konzultoval grafické a multimediální projekty a závěrečné práce.

Školitel

Také pracuji jako školitel v několika školících centrech, pro které jsem vytvořil a školím řadu kurzů. Mé technické/technologické zaměření je na UNIX/Linux systémy a jejich administrace, skriptování v shellu.

 • Shell Scripting
 • Advanced Shell Scripting
 • Shell Programming for System Administrators
 • Apache Webserver Administration
 • UNIX Essentials
 • Solaris Administration
 • Linux Administration

Freelancer

Zárověň pracuji jako free-lancer v oblastech webu, grafiky a digitální fotografie. Kontrétně se zabývám konzultacemi UX/UI, návrhem Informační architektury webu (IA), přístupnosti (a11y) a použitelností (u7y) webu a grafickým designem.