Blender 02 - Transformace objektů

Blender 02 - Transformace objektů Seznam všech příspěvků

Transformace objektů a jejich geometrie v Blenderu. Ukážeme si několik způsobů duplikace objektů (jinak než ručně). Bez světla se většinou scéna neobejde. Podíváme se na různé způsoby nasvícení scény a nastavení hloubky ostrosti kamery.

Druhým tématem v předmětu Blender (BI-BLE) jsou transformace, použití souřadných systémů a duplikace objektů několika způsoby. Dále pak nasvícení scény a použití obrázku (HDRI mapy) jako pozadí scény. Videa vznikla jako přednáška a navazující cvičení v předmětu BI-BLE (Blender) na FIT ČVUT v Praze.

Obsah první části

Existuje několik režimů práce. Především objektový a editační režim (mód). Pro rozmisťování, orientaci a nastavení velikosti objektů se používá objektový režim. Pro úpravu geometrie (tedy vrcholů, hran a ploch) se používá editační režim.

Kromě vytvoření jednoho objektu si ukážeme několik způsobů, jak objekty duplikovat i jinak než ručně. V závěru se podíváme na nastavení kamery a především její hloubky ostrosti (DOF).

Obsah druhé části

Ne vše, co bylo naplánováno jsem stihl představit v první části (přednášce). Pokračování se věnuje osvětlování scény a tvorbě scény pomocí částicového systému.

Práce studentů

Úspěšný absolvent předmětu vytváří 2 práce, jednak vlastní showreel a také prezentaci semestrální práce. Obě práce mají formu krátkého videa. Můžete se na ně podívat v playlistech YouTube účtu Multimédia FIT ČVUT.

Studenti průběžně pracují na úkolech (každý týden) v jednotlivých tématech. Z těchto výsledků na konci zkompletují svůj showreel. Ten prezentuje jejich dovednosti průřezově ve různých oblastech Blenderu.

Michal MarklMichal Markl (2022)

Josef JechJosef Jech (2022)

Hanna KorniushynaHanna Korniushyna (2022)

Agáta CoufováAgáta Coufová (2022)

Marko ŠoltésMarko Šoltés (2021)

Michal SládekMichal Sládek (2021)

Vladislav KomkovVladislav Komkov (2021)

Michael RemešMichael Remeš (2021)

Marek TrzaskalikMarek Trzaskalik (2022)

Kromě práce na úkolech si každý student zvolí jednu oblast Blederu/tvorby, které by se chtěl detailněji věnovat. Např. ruční animace, simulace, sculpting, tvorba rozsáhlejšího světa. V tomto zvoleném tématu pak pracuje na své semestrální práci (např. vytvoření assetů do hry) a její výsledek prezentuje ve formě videa.