Blender 07 - Animace

Blender 07 - Animace Seznam všech příspěvků

Animace a její použití v Blenderu. Animovat lze v Blenderu téměř cokoliv. Tedy jakoukouliv hodnotu (až na drobné vyjímky) lze měnit v čase. Metod animace je celá řada a postupně je projdeme od animace pomocí jednotlivých klíčových snímků, přes animace celých sekvencí (actions), nebo po vzájemné svázání hodnot vlastností (drivers) až po animaci geometrie (shape-keys) nebo ruční kresbu (grease pencil).

Pro různé situace se hodí různé způsoby animace. Každá metoda má své výhody a omezení. Čím více způsobů znáte, tím lépe a především snáze dokážete vyjádřit svůj záměr. Animační systém Bleneru se snaží o to, aby potřebné práce pro vytvoření animace bylo co nejméně.

V sedmé části předmětu Blender (BI-BLE) si ukážeme různé metody animace a 2D/3D kresby. Videa vznikla jako přednáška a navazující cvičení v předmětu BI-BLE (Blender) na FIT ČVUT v Praze.

Obsah první části

Základem animace jsou klíčové snímky. T.j. snímky, ve kterých se stanoví nějaká hodnota libovolné vlastnosti objektu. Např. jeho poloha nebo barva materiálu. Pokud je takových hodnot více, není potřeba každou změnu zvlášť zaznamenat Stačí určit krajní hodnoty a pak způsob, jakým se mezilehlé hodnoty dopočítají (interpolují). Také je možné dopočítat okolní hodnoty pomocí extrapolace nebo modifikátorů (např. cyklení nebo šumu).

Hodnoty a časy klíčových snímků (key-frames) je možné učit mnoha způsoby. Buď jednoduše na časové ose, nebo v tzv. Dope-sheet editoru, kde se řeší hlavně časování a způsob interpolace. Pro podrobnější nastavení jak času, tak hodnot lze použít tzv. Graph-editor. Naopak pokud animujeme celé sekvence, je detail spíše na škodu. V takovém případě lze využí editor celých akci, tzv. NLA-editor. Pomocí něj lze plánovat jednotlivé akce v čase nezávisle na sobě.

Dalším způsobem animace je vzájemné provázání různých hodnot. Např. polohu objektu s barvou jeho materiálu. Nebo rotaci jednoho objektu (třeba kola) s posunem jiného objektu (třeba nápravy). K tomu slouží jak omezení (constraints) tak řadiče (drivers).

Kromě animace libovolných hodnot objektů, materiálů, světel, kamer nebo prostředí (téměř čehokoliv) je možné animovat také geometrii objektů. Tedy polohu jednotlivých vrcholů drátového modelu (meshe). K tomu slouží tzv. Shape-keys.

Obsah druhé části

Ne vše, co bylo naplánováno jsem stihl představit v první části (přednášce). Pokračování se věnuje dynamické změně vlastností vrcholů (vertex groups) a ruční 2D/3D kresbě, tzv. Grease-pencil objektům.

Pomocí dynamické váhy skupin vrcholů je možné animovat, kdy a jak moc daný vrchol do skupiny patří nebo nepatří. To lze následně použít v nastavení modifikátorů. Podle toho se určí kde se bude modifikátor aplikovat, resp. jak moc se bude aplikovat.

Hlavním tématem cvičení je ukázka ruční kresby pomocí Grease-pencil obektů a jejich následná animace. Ukážeme si jak základní nástroje a způsoby kresby, tak různé způsoby animace. Jak pomocí jednotlivých snímků (frame-by-frame animace), tak interpolace nebo postupné vykreslování pomocí build modifikátoru.

V závěru cvičení je ukázáno několik videí, které se věnují obecným principům animace. Tyto principy byly vytvořeny především pro kreslené animace, ale mají v zásadě univerzální platnost a určitě se vyplatí je znát.

Práce studentů

Úspěšný absolvent předmětu vytváří 2 práce, jednak vlastní showreel a také prezentaci semestrální práce. Obě práce mají formu krátkého videa. Můžete se na ně podívat v playlistech YouTube účtu Multimédia FIT ČVUT.

Studenti průběžně pracují na úkolech (každý týden) v jednotlivých tématech. Z těchto výsledků na konci zkompletují svůj showreel. Ten prezentuje jejich dovednosti průřezově ve různých oblastech Blenderu.

Vladislav KomkovVladislav Komkov (2021)

Duc Hoang Duong
Duc Hoang Duong (2021)

Vojtěch HiekeVojtěch Hieke (2022)

Tereza Langová
Tereza Langová (2021)

Tomáš KlinerTomáš Kliner (2022)

Michal KlikMichal Klik (2022)

Michal MarklMichal Markl (2022)

Kromě práce na úkolech si každý student zvolí jednu oblast Blederu/tvorby, které by se chtěl detailněji věnovat. Např. ruční animace, simulace, sculpting, tvorba rozsáhlejšího světa. V tomto zvoleném tématu pak pracuje na své semestrální práci (např. vytvoření assetů do hry) a její výsledek prezentuje ve formě videa.