Blender 09 - Postprocessing (compositing)

Blender 09 - Postprocessing (compositing) Seznam všech příspěvků

Postprocessing - úprava renderu, obrázků nebo videí. Ne vždy musí tvorba výsledku končit renderem. Některé operace může být potřeba provádět s výstupem renderu. Například je možné kombinaovat výce vstupů (renderů i statických obrázků nebo videí), aplikovat filtry nebo výstupy transformovat a měnit jenich barevnost. Také je možné maskování objektů a nebo klíčování videa.

Postprocessing je možné si představit jako práci v bitmapovém editoru, kdy kombinujeme různé vrstvy (obrázky), provádíme jejich transformace nebo barevné úpravy. Při tom používáme různé nástroje a filtry. To přesně se děje při postprocessingu. V Blenderu se tomu říká Compositing.

V praxi je možné provádět úpravy ručně v externím nástroji (např. ve photoshopu nebo gimpu) nad uloženým renderem. Výhoda práce v blenderu je, že je možné ji parametrizovat a provádět automaticky a opakovaně. Což se hodí především v situaci, kdy render děláme opakovaně, např. u animace. Také je možné v průběhu animace parametry jednotlivých operací měnit.

V deváté části předmětu Blender (BI-BLE) si ukážeme jednak fungování postprocessingu (compositingu) založeném na nodech a také použítí některých typických uzlů (nodů) v praxi. Videa vznikla jako přednáška a navazující cvičení v předmětu BI-BLE (Blender) na FIT ČVUT v Praze.

Obsah

Na začátku si ukážeme zapnutí a vypnutí postprocessingu (compositingu) a práci s uzly (node tree). Především nás budou zajímat vstupní a výstupní uzly. Poté si projdeme jednotlivé kategorie uzlů a jejich zástupce.

Práce studentů

Úspěšný absolvent předmětu vytváří 2 práce, jednak vlastní showreel a také prezentaci semestrální práce. Obě práce mají formu krátkého videa. Můžete se na ně podívat v playlistech YouTube účtu Multimédia FIT ČVUT.

Studenti průběžně pracují na úkolech (každý týden) v jednotlivých tématech. Z těchto výsledků na konci zkompletují svůj showreel. Ten prezentuje jejich dovednosti průřezově ve různých oblastech Blenderu.

Vojtěch HiekeVojtěch Hieke (2022)

Marat FaizrakhmanovMarat Faizrakhmanov (2022)

Kromě práce na úkolech si každý student zvolí jednu oblast Blederu/tvorby, které by se chtěl detailněji věnovat. Např. ruční animace, simulace, sculpting, tvorba rozsáhlejšího světa. V tomto zvoleném tématu pak pracuje na své semestrální práci (např. vytvoření assetů do hry) a její výsledek prezentuje ve formě videa.