Blender 04 - Textury

Blender 04 - Textury Seznam všech příspěvků

Textury a jejich mapování na objekty. Různé části objektu mohou mít různé vlastnosti. Které části a jaké vlastnosti to budou ovlivňují textury. Textura může ovlivnit jak barvu povrchu, tak ale také třeba průhlednost, lesklost materiálu. Také může ovlivnit, z jakých materiálů se celý objekt bude skládat, a tedy, která část objektu bude mít jaký materiál. Také si ukážeme různé způsoby nanášení (mapování) textur na objekty.

Čtvrtým tématem v předmětu Blender (BI-BLE) jsou textury a jejich mapování na povrch objektů. Ukážeme si různé typy textur (procedurální i obrázkové) a způsoby jejich projekce na povrch objektu. Také si ukážeme objemové materiály a jejich mísení pomocí textur. Videa vznikla jako přednáška a navazující cvičení v předmětu BI-BLE (Blender) na FIT ČVUT v Praze.

Obsah první části

Textury určují vlastnosti materiálů v daném místě povrchu (nebo objemu) objektů. Vysvětlíme si typy textur (bitmapové a procedurální), aplikace textur (ovlivňování různých parametrů materiálů), způsoby mapování textur na objekty a také, jak kreslit do textury (export mapování, import textury, texture painting).

Pro určení vlastností povrchu budeme používat několik režimů (módů) práce. Pro nastavení různých materiálů pro různé části objektu to bude editační režim. Pro nastavení barvy jednotlivých vrcholů to bude režim obarvování vrcholů (vertex paint) a pro kreslení po povrchu objetu do textury to bude režim kreslení textury (texture paint).

Obsah druhé části

Ne vše, co bylo naplánováno jsem stihl představit v první části (přednášce). Pokračování se věnuje zapékání textur, objemovými texturami a ovlivňováním nebarevných vlastostí materiálu pomocí textury.

Práce studentů

Úspěšný absolvent předmětu vytváří 2 práce, jednak vlastní showreel a také prezentaci semestrální práce. Obě práce mají formu krátkého videa. Můžete se na ně podívat v playlistech YouTube účtu Multimédia FIT ČVUT.

Studenti průběžně pracují na úkolech (každý týden) v jednotlivých tématech. Z těchto výsledků na konci zkompletují svůj showreel. Ten prezentuje jejich dovednosti průřezově ve různých oblastech Blenderu.

Michal MarklMichal Markl (2022)

Vladislav KomkovVladislav Komkov (2021)

Vojtěch HiekeVojtěch Hieke (2022)

Duc Hoang DuongDuc Hoang Duong (2021)

Tereza LangováTereza Langová (2021)

David PešákDavid Pešák (2021)

Ján ChudýJán Chudý (2022)

Kromě práce na úkolech si každý student zvolí jednu oblast Blederu/tvorby, které by se chtěl detailněji věnovat. Např. ruční animace, simulace, sculpting, tvorba rozsáhlejšího světa. V tomto zvoleném tématu pak pracuje na své semestrální práci (např. vytvoření assetů do hry) a její výsledek prezentuje ve formě videa.