Základy webu

„Webové Prezenace k Základům webu“ jsou doprovodným materiálem k výuce statického webu a základním technologiím pro jeho tvorbu. Jsou vytvořeny v prezentačním systému reveal.js, jako webové stránky. Ideální projektce je ve webovém prohlížeči (fullscreen) v poměru stran 16:9.

Jednotlivá podtémata vedou do prezentace na příslušný slide. Někdy je téma přes několik slidů. Pohyb po slidech je buď pomocí mezerníku nebo klávesami PgUp a PgDown, případně šipkami. Klávesa M nebo hamburger vlevo dole otevírá menu s obsahem, klávesa ESC zobrazuje přehled slidů a klávesa B zatemní obraz.

Obsah

Cílem výuky Základů webu je jednak seznámení se se základními technologiemi pro tvorbu statického webu, ale také pochopení hlubších souvislostí webu a jeho uživatelů. Materíly jsou rozděleny do několika částí, které postupně projdou jazyky pro statické webové stránky (HTML a CSS), teorii architektury informací (struktury webu) a základy přístupnosti a použitelnosti. Završením je pak kapitola o návrhu zaměřeného na uživatele, bez něhož by celý web neměl smysl.

 1. Jazyk HTML (HTML – HyperText Markup Language) [CS] Základy jazyka HTML s důrazem na jeho sémantiku.
  • Účel jazyka HTML
  • Historie, vývoj
  • Syntaxe a struktura HTML dokumentu
  • Základní typy elementů a atributů
  • Složené typy elementů
  • Tabulka
  • Poznámky a doporučená literatura
 2. Kaskádové styly (CSS – Cascading Style Sheets) [EN]
  Přehled kaskádových stylů, od základů syntaxe až po novější aspekty jazyka.
  • Basic principles
  • Syntax
  • Selectors
  • Inheritance
  • Formating (box) model
  • Visual formating
  • Text
  • Generated content
  • Media
  • Layout
 3. Architektura informací (IA – Information Architecture) [EN+CS]
  Alias Informační architektura, tedy jak uspořádat větu, odstavec, stráku i celý web.
  • Co je IA
  • Organizace
  • Značení (Labeling)
  • Navigace
  • Vyhledávání
 4. Přístupnost webových stránek (A11Y – Accessibility) [EN+CS]
  Přístupný web je takový, který neklade svým uživatelům žádné překážky v jeho používání.
  • Co je přístupnost
  • Obecné zásady tvorby přístupného webu
  • Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
  • Pravidla přístupnosti podle zákona ČR
 5. Použitelnost (U7Y – Usability) [EN+CS]
  Dobré zvyky a špatné zlozvyky v použitelnosti webu.
  • Dobré zvyky webdesignu
  • Špatné zvyky webdesignu
  • Zdroje
 6. Návrh zaměřený na uživatele (UCD – User Centered Design) [CS]
  Kompilát přednášek doc. Jana Schmidta o UCD.
  • Navrhnout NĚCO pro NĚKOHO
  • Návrh zaměřený na uživatele
  • Návrhář a uživatel
  • Spolupráce s uživateli
  • Testování použitelnosti