Proměnné v shellu

Proměnné v shellu Seznam všech příspěvků

Detailní pohled na „Proměnné v shellu“ se zaměřením na bash je jenom malým výsekem užitečným při skriptování v shellu. Tentokrát byla přednáška součástí linuxové konference LinuxDays na ČVUT FIT v Dejvickém kampusu.

Původně jsem plánoval (jako obvykle) přednášku na 50 minut, ale (jako obvykle) jsem ji ve nestihl říct. Asi se (zlo)zvyku na 90 minutové přednášky ze školy nezbavím. Nicméně to, co jsem nestihl říct na konferenci jsem dotočil doma. První část z přednášky (díky záznamu Strahovského AVC) i její pokračování můžete sledovat ze záznamu.

Obsah přednášky

 1. Co je to proměnná
  vypsání hodnoty, náhrada za hodnotu (substituce), bezpečný výpis, výpis hodnoty a atributů, výpis všech proměnných
 2. Vytvoření/změna/zrušení proměnné
  způsob interpretace, přiřazení, vyprázdnění, odstranění, formátování, vytvoření
 3. Použití proměnné
  reference (odkaz), délka, prázdná/neexistující, podřetězce, ořez, náhrady/úpravy hodnoty, změna velikosti (case), transformace, výpis podle prefixu, klíče pole, skalární (falešné) pole, testy proměnných, pořadí expanzí
 4. Typy proměnných
  deklarace, proměnné prostředí (environment), číslované pole, konstanta (read-only), asociativní pole, celé číslo (integer), odkaz na proměnnou, lower/upper case, poziční parametry, průchody parametry, pole a jejich indexy, rozdělení na slova při přiřazení, autoindexace polí
 5. Viditelnost proměnných
  export a subshell, dědičnost, atributy, autoexport, návratová hodnota, file-descriptory, funkce a lokální/globální proměnné, parametry funkcí, předávání parametrů z/do funkcí odkazem, funkce vs skript
 6. Problémy a omezení
  uložení/načtení ze souboru, uložení binárních dat, neexistující export polí a jeho řešení