Installfest 2018

Installfest 2018 Seznam všech příspěvků

Na letošním ročníku konference InstallFest jsem měl předášku „Bash a strukturované programování“. Jako každý rok, i letos se konala první březnový víkend. Tentokrát jsem svoji shell přednášku pojal ve stylu Meme. Díky záznamu Strahovského AVC se můžete na přednášku podívat, nebo si ji jenom prohlédnout na webu.

Přednáška se zabývá zoufalými situacemi, kdy potřebujete přehledně programovat v prostředí bash. Pro psaní přehlednějšího kódu jsou k dispozici skripty, aliasy a funkce. Pro psaní nepřehlednějšího kódu pak příkaz eval (evil?). Těmto konstrukcím a jejich použití je věnována tato přednáška. Pokročilí uživatelé se dozví, jak se vypořádat s neexistencí výstupní hodnoty funkce nebo s parametry volanými odkazem.

Přednášku jsem opět připravil jako webovou prezentaci v systému „reveal.js“. Pro zájemce jsem zpřístupnil její zdrojové kódy na gitlabu.

Soubory z Installfestu 2018
 • f.sh - ukázkový skript pro trasování kódu
 • trace.sh - trasovací knihovna (funkce a nastavení)
 • trace-example.sh - pomocný skript, který spouští ukázku trasování

Obsah přednášky

Jednotlivá podtémata vedou do prezentace na příslušný slide. Někdy je téma přes několik slidů. Pohyb po slidech je buď pomocí mezerníku nebo klávesami PgUp a PgDown, případně šipkami. Klávesa ESC zobrazuje přehled slidů a klávesa B zatemní obraz.

 1. Intro
 2. Table of Contents
 3. Length of Spaghetti Code Is Too Damn High
 4. Brace Yourself, Structured Programming Is Comming
 5. Shut Up and Create a Function
 6. What If I Told You for Almost Every Purpose, Aliases Are Superseded by Shell Functions
 7. I’ll Create My Own Context with Variables and Parameters
 8. Inherit Traps You Want, Tweak Settings You Must
 9. Outro