Installfest 2016

Installfest 2016 Seznam všech příspěvků

Na konferenci InstallFest 2016 jsem měl přednášku „bash a zpracování textů“. Konference se konala opět první víkend v březnu. Tentokrát jsem tedy opět povídal o shellu. Díky záznamu Strahovského AVC se můžete na přednášku podívat, nebo si ji jenom prohlédnout na webu.

Při skriptování v shellu je často potřeba pracovat s řetězci. K tomu se běžně používají nástroje jako tr, grep, sed nebo awk. Sám bash má však spoustu možností, jak s řetězci pracovat přímo, bez nutnosti volání externích nástrojů. Tato přednáška představuje vestavěné konstrukce shellu pro nejčastější textové operace a transformace. Výhodou těchto konstrukcí je, že jsou obvykle rychlejší a snadněji přístupné. Odpadají problémy s předáváním vstupů a výstupů a je možné použít proměnné shellu.

Přednáška je tvořena jenom jedním obrázkem ve formátu SVG. Prezentaci jednotlivých částí zajišťuje webový prohlížeč, který interpretuje JavaScript uvnitř obrázku. K dispozici je kromě verze v SVG také verze v PDF (např. pro tisk).

Obsah přednášky

Jednotlivá podtémata vedou do prezentace na příslušný slide. Někdy je téma přes několik slidů. Pohyb po slidech je buď pomocí klikání myší, šipkami nebo klávesami PgUp a PgDown. Prostřední tlačítko na slidech vyvolá menu s obsahem.

 1. Intro
 2. Why (not)?
 3. Variables (Named Parameters)
 4. Here-Document and Here-Word
 5. read Command
 6. lastpipe Shell Option
 7. Test of Variable Value
 8. Extended Pattern Matching
 9. [[ Compound Command and Regular Expressions
 10. Variable Substitution
 11. Arrays
 12. mapfile Command