Úvod k logu ADI

Úvod k logu ADI Seznam všech příspěvků

V roce 2015 se soukromá umělecká vysoká škola Art & Design Institut rozhodla, že by chtěla mít vlastní logo. Jelikož se tvorbou log zabývám, vytvořil jsem krátkou prezentaci, jaké logo by mohli mít. Jedná se o úvodní studii, která pomohla zvolit si priority a určit směr, kterým by bylo vhodné se při tvorbě loga vydat.

Prezentace jsem kreslil ručně. Po naskenování jsem kresby zvektorizoval a umístil v několika nezávislých vrstvách na plochu. Pomocí rozšíření „Sozi“ je výsledné SVG animováno JavaScriptem. Celá prezentace je tedy v jediném souboru a můžete si ji problédnout přímo ve webovém prohlížeči.

Pohyb po slidech je buď pomocí klikání myší, šipkami nebo klávesami PgUp a PgDown. Prostřední tlačítko na slidech vyvolá menu s obsahem.