Installfest 2019

Installfest 2019 Seznam všech příspěvků

Na dalším ročníku konference InstallFest jsem měl předášku „bash a regulární výrazy vs shellovské vzory“. Konference se konala opět první víkend v březnu. Opět byl byl tedy tématem shell. Díky záznamu Strahovského AVC se můžete na přednášku podívat, nebo si ji jenom prohlédnout na webu.

Přednáška představila možnosti regulárních výrazů a shellovských vzorů v prostředí bash. Máte možnost seznámit se s problematikou od teoretických základů až po pokročilejší praktické možnosti zpracování řetězců pomocí obou nástrojů. Uvidíte, že shellovské vzory (shell patterns) se hodí nejenom při globbingu a že pro práci s regulárními výrazy (regular expressions) nemusíte opouštět bash.

Přednášku jsem opět připravil jako webovou prezentaci v systému „reveal.js“. Pro zájemce jsem zpřístupnil její zdrojové kódy na gitlabu.

Obsah přednášky

Jednotlivá podtémata vedou do prezentace na příslušný slide. Někdy je téma přes několik slidů. Pohyb po slidech je buď pomocí mezerníku nebo klávesami PgUp a PgDown, případně šipkami. Klávesa M nebo hamburger vlevo dole otevírá menu s obsahem, klávesa ESC zobrazuje přehled slidů a klávesa B zatemní obraz.

  1. Intro
  2. Table of Contents
  3. Shell Patterns
  4. Regular Expressions
  5. Extended Shell Patterns
  6. Usage
  7. Outro