Prezentace k Programování v shellu

Prezentace k Programování v shellu Seznam všech příspěvků

„Webové Prezenace k seriálu Programování v shellu jsou doprovodným materiálem k videím. Jsou vytvořeny v prezentačním systému reveal.js, jako webové stránky. Ideální projektce je ve webovém prohlížeči (fullscreen) v poměru stran 16:9.

Jednotlivá podtémata vedou do prezentace na příslušný slide. Někdy je téma přes několik slidů. Pohyb po slidech je buď pomocí mezerníku nebo klávesami PgUp a PgDown, případně šipkami. Klávesa M nebo hamburger vlevo dole otevírá menu s obsahem, klávesa ESC zobrazuje přehled slidů a klávesa B zatemní obraz.

Obsah

Ukázky jsou vytvořeny na systému Linux a Solaris 11, ale je možné je zkoušet (občas s mírnou úpravou) také i na jiných Unix-like operačních systémech. Smyslem je ukázat rozmanitost světa Unixových operačních systémů a zároveň jejich jednotu v přístupu k uživatelům, souborům, programům a v celkové filozofii používání OS.

 1. Úvod do příkazové řádky
  Cílem cvičení je základní seznámení se s příkazovou řádkou a práce na vzdáleném počítači.
  • Spouštění příkazů, přepínače, argumenty
  • Pohyb po příkazové řádce
  • Pohyb po souborovém systému
  • Přesměrování výstupu příkazu a výpis souboru
  • Práce s proměnnou
  • Dokumentace příkazů
  • Sekvenční a asynchronní spouštění příkazů
  • Roury a primitivní filtry
  • Bezpečné vzdálené připojení (ssh)
 2. Zpracování příkazové řádky (Command line interpretation)
  Cílem cvičení je vyzkoušení praktických důsledků zpracování (interpretace) příkazové řádky.
  • Detekce znaků rušících speciální význam (Quoting)
  • Odstranění komentářů (Comments)
  • Rozdělení řádky (Lists) na jednotlivé příkazy (Pipelines)
  • Expanze speciálních znaků (Expansion)
  • Rozdělení na slova (Word splitting)
  • Náhrada jmen souborů (Pathname expansion)
  • Přesměrování (Redirection)
  • Hledání (spuštění) příkazů
 3. Textový editor „vim“
  Cílem cvičení je letmé seznámení se s textovým editorem VIM (umění vim opustit).
  • Spuštění a ukončení vim
  • Příkazový režim, vkládací režim, režim poslední řádky
  • Pohyb po souboru
  • Označit, Cut, Copy, Paste
  • Opakování příkazu
  • Externí příkazy
 4. GNU vs UNIX
  Cílem cvičení je pochopení rozdílností ve světě UNIXu a nastavení pracovního prostředí.
  • Historie UNIXu
  • Rozdílné standardy a verze
  • Spouštění konkrétní implementace příkazu
  • Trvalé nastavení
 5. Systém souborů (Filesystem)
  Cílem cvičení je praktická práce s souborovým systémem.
  • Informace o souborech a FS
  • Informace o obsahu souborů
  • Vytváření a rušení souborů
  • Linky
 6. Filtry (Filters)
  Cílem cvičení je zpracování textu pomocí jednoduchých filtrů.
  • Přesměrování vstupů a výstupů
  • Rozdělování a spojování
  • Řazení a duplicity
  • Rozdíly a verzování
 7. Regulární výrazy (Regular expressions)
  Cílem cvičení je procvičení regulárních výrazů a příkazu grep.
  • Příkaz grep/egrep/fgrep
  • Atomické výrazy a kotvy
  • Kvantifikátory
  • Syntaxe a rozšířené regulární výrazy
 8. „sed“ (Stream editor)
  Cílem cvičení jsou textové transformace pomocí příkazu sed.
  • Příkaz sed
  • Vzory
  • Jednoduché příkazy
  • Substituce
 9. „awk“
  Cílem cvičení jsou textové transformace pomocí příkazu awk.
  • Příkaz awk
  • Prostředí
  • Vzory
  • Akce
 10. Složené příkazy, t.j. podmínky a cykly (Compound commands)
  Cílem cvičení jsou základní složené příkazy v shellu.
  • Podmínka
  • Cyklus
  • Příkaz test
  • Blok příkazů
 11. Přístupová práva (Permissions)
  Cílem cvičení jsou přístupová práva a jejich maska a jejich praktické důsledky.
  • Přístupová práva
  • Praktické důsledky nastavení práv
  • Nastavení přístupových práv
  • Maska přístupových práv
 12. Hledání, archivace a komprese souborů
  Cílem cvičení je pokročilá práce se soubory, jejich vyhledávání, archivace a komprese.
  • Hledání souborů - příkaz find
  • Archivace souborů - příkaz tar
  • Komprese souborů - příkaz gzip
 13. Procesy a úlohy
  Cílem cvičení je práces s procesy a úlohami (jobs).
  • Procesy a informace o nich
  • Řízení procesů
  • Úlohy v shellu
 14. Speciální přístupová práva a ACL
  Cílem cvičení jsou speciální přístupová práva a pokročilejší nastavení přístupových práv.
  • Základní a speciální přístupová práva
  • Problémy základního modelu přístupových práv
  • ACL - Access Control List
  • Maska v výchozí práva v ACL