UCD
User Centered Design

Lukáš Bařinka
podle přednášek doc. Jana Schmidta

Navrhnout NĚCO
pro NĚKOHO

Na lidi není manuál

Jednoduché řešení

Prozkoumat a pochopit

Kritické zhodnocení průzkumu

 • Různí experti, různé výsledky Blízkost zdravotních středisek
 • V sociálních vědách se tomu nedá vyhnout Lépe s tím počítat, než před tím strkat hlavu do písku
 • Ještě horší než špatný průzkum: „Miluji chození do pravého úhlu, tak to tak navrhnu“

Prozkoumat a pochopit
a respektovat

Návrh zaměřený na uživatele

Různé metody pro
různé situace

Postoj k uživateli a vnímání uživatele

 • Hodnocení artefaktu uživateli
  • Před návrhem (formativní)
  • Po návrhu (sumativní)
 • Práce s uživateli
 • Analýzy úloh a okolní situace (kontextu, domény)
 • Prototypování, komunikace návrhářů, kreativní skupiny

Rozdílné metody zkoumání

 • Kvantitativní přístup
  • Výběr měřitelných veličin (metrik)
  • Reprodukovatelné podmínky
  • Statistické zpracování
  • Dobře se zpracovává a prezentuje
  • Vypadá exaktně
  • Nemusí postihnout podstatu jevů
 • Kvalitativní přístup
  • Zkoumání bez apriorních teorií
  • Přirozené podmínky
  • Porozumění nelze dosáhnout mechanicky
  • Obtížně se předává
  • Může vypadat nevědecky
  • Snáze pronikne k podstatě

Návrhář a uživatel

Klíč k partnerství:
Důvěra

 • Dobré úmysly
  • K čemu budou informace použity?
  • Kdo z toho bude mít prospěch? Uživatel, majitel webu, reklamní agentura
 • Integrita osobnosti
  • Platí, co slíbí?
  • Mluví pravdu?
  • Říká všechno?Také povinnost informovat o každém záznamu, pozorování, …
 • Schopnost dostát závazkům
  • Dokáže zabránit zneužití informace?

Co vše brát v úvahu

Úloha uživatele

 • Úloha: co má být s artefaktem vykonáno,
  co má smysl z pohledu uživatele
  • Napsat dopis
  • Definovat tvar žeber na přídi
  • Sehnat poslední album XY
 • Nikoliv jednotlivé kroky
  • Zprovoznit HackOffice
  • Otevřít projekt
  • Přihlásit se k serveru
 • Nikoliv implementace
  • Napsat hackoffice.cfg
  • Vyplnit formulář OpenExistingShipProject
  • Zvládnout CAPTCHA v azbuce

Postup analýzy

Spolupráce s uživateli

Kolaborativní návrh

 • Silné stránky účastníků se doplňují
  • Uživatelé: praktické postupy, praktické potřeby
  • Návrháři: přehled, invence, systematičnost
 • Malý počet dobrých lidí
 • Důvěra (integrita, úmysly, schopnosti) Vysvětlit proč to tak děláš, navrhuješ…
 • Pochopení jiných pracovních návyků, kultury…
 • Vedení (i neformální) potřebuje důvěru
 • Startovní bod: koncepce, konsenzus

Brainstorming

 • Seznámení s problémem
 • Požádat o nápady, podporovat nápady
 • Žádné hodnocení
 • Uvolněná atmosféra
 • Všechno zapisovat Viditelně – odrazový můstek pro ostatní
 • Čím víc lidí tím méně nápadů na osobu Od cca. 8 lidí i nápadů celkem

Jeden krok návrhu

Testování použitelnosti

Proč a jak

 • Zachytit možné problémy Na rozdíl od měření výkonu, chybovosti …
 • Podle toho plánování, provedení, sběr dat i interpretace
 • Převážně kvalitativní výstup, proto
 • Neděláme statistiku menší důraz na řízenost prostředí a zástupnost uživatelů užší kontakt experimentátorů a sledovaných osob
 • Moderátor testu
 • Monitor testu

Plánování

 • Účel, cíle testu
 • Profil uživatele, příprava
 • Úlohy
 • Prostředí, vybavení
 • Role monitora testu
 • Sbíraná data
 • Formát zprávy

Provedení

 • Profil uživatele: dotazník před testem
 • Moderátor: seznámení, pomoc jen jako poslední možnost pokračovat
 • Interview se sledovanou osobou po měření
 • Dotazník po testu

Interpretace

 • Kvalitativní interpretace
  • Které úlohy působily problémy?
  • Jaké problémy se vyskytly a jak byly závažné?
  • Proč docházelo k chybám a zdržení?
 • Kvantitativní interpretace Někdy užitečná, méně častá
  • Chybovost, čas, frekvence nápovědy, preference
  • Průměr, std. odchylka aj. statistické metody: „skóre“ vyhodnocení

Prediktivní metody
(Expertní vyhodnocení)

 • Inspekce Expert prochází všechny části artefaktu (např. okna aplikace) bez ohledu a úlohu, kterou řeší uživatel
 • Průchody (kontroly posloupnosti) Expert prochází artefakt cestou, kterou by prošel uživatel řešící určité úlohy
 • Důraz na jednoduchost a nízké náklady - simulovaný uživatel → není výmluvy, proč vyhodnocení neprovést i pro malé projekty
 • Většinou stačí prototyp – raná stádia návrhu
 • Expert „hraje“ uživatele jako herec na divadle, typicky na základě persony
 • Problémy se simulací
  • Předpojatost experta Vztah k předchozím verzím
  • Nedostupnost experta Zkušenosti v aplikační oblast a HCI
  • Nejsou informace pro simulaci uživatele
  • Uživatele je těžké simulovat Děti, …

Experti

 • Užitečnost roste s počtem expertů Procento nalezených závad
 • Mnoho expertů ⇒ více času a nákladů než s najatými uživateli
 • 3 experti jako přijatelný kompromis
 • Sumární vyhodnocení: z formulářů atd.
 • Možnost účasti uživatelů
  (pluralitní průchod a jiné metody) Kolaborativní návrh a vyhodnocení

Heuristické vyhodnocení

Technika založená na inspekci

Představa práce uživatele

Předpoklad: Uživatel se rozhoduje v každém kroku, co dál, na základě získané informace Na rozdíl od např. mechanického opakování posloupnosti

Kognitivní průchod

Technika založená na kontrole posloupnosti

 • Kontrola průchodu (cesty) uživatele
 • Kontrola možnosti volby správných metod a operátorů
 • Kontrola pravděpodobnosti správné volby na základě znalosti uživatele
 • Mnoho možných chyb při volbě cíle

Pomocné otázky (nejjednodušší verze)

 • Stanoví si uživatel správný cíl?
 • Je akce realizující tento cíl vidět? Je fyzicky viditelná na obrazovce? Je uživateli jinak známá
  (např. standardní pro danou platformu)?
 • Zvolí uživatel tuto akci?
 • Poskytne akce zpětnou vazbu?