Apache httpd
Web Server Administration

Lukáš Bařinka

© 2021

REV 2.10

TOC

Obsah

 1. Introduction (this)
 2. HTTP Details
 3. Server Installation, Start and Stop
 4. Configuration, Virtualhosting
 5. Basic Modules and its Configuration
 6. Content Generating
 7. Webserver Integration with Other Technologies
 8. Authentication, Authorization and Transport Security
 9. Proxy server, Load Balancing
 10. URL Rewriting
 1. Úvod
 2. Protokol HTTP
 3. Instalace, spouštění, ukončení serveru
 4. Konfigurace, virtual hosting
 5. Základní moduly a jejich konfigurace
 6. Generování obsahu
 7. Integrace web serveru s dalšími technologiemi
 8. Autentizace, autorizace, bezpečnost přenosu dat
 9. Proxy server, load balancing
 10. Přepisování URL

Schedule

Časový plán

 • Mon (a.m.) Introduction, HTTP Details
 • Mon (p.m.) Server Installation, Start and Stop
 • Tue (a.m.) Configuration, Virtualhosting
 • Tue (p.m.) Basic Modules and its Configuration
 • Wed (a.m.) Content Generating (filters, CGI, SSI, actions)
 • Wed (p.m.) Integration (userdir, suExec, FastCGI)
 • Thu (a.m.) Authentication, Authorization
 • Thu (p.m.) Transport Security
 • Fri (a.m.) Proxy server, Load balancing, Rewriting

Thank you
for your
attention

Děkuji za pozornost

Feedback

Zpětná vazba

bit.ly/dotaznikedu

Any questions ?

Dotazy ?

This and other trainings

Toto a další školení