Intro oboru WSI

Intro oboru WSI Seznam všech příspěvků

Na fakultě informačních technologií je možné studovat v mnoha oborech. Osobně nejvíce učím v oboru „Webové a Softwarové inženýrství“, kde jsem také odborným garantem zaměření „Webové inženýrství“. Proto vznikla i tato studie úvodní videosekvence k představení oboru.

Autorem textu je Ing. Michal Valenta, Ph.D. - vedoucí katedry Softwarového inženýrství. Text je tvořen krátkými větami, obsahujícími co možná nejvíce klíčových slov. Hlavní část animace je motion graphic tohoto textu, který se postupně objevuje a vytváří písmena zkratky oboru.