Programování v shellu
sed

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení jsou textové transformace pomocí příkazu sed.

 • Příkaz sed
 • Vzory
 • Jednoduché příkazy
 • Substituce

Příkaz sed

sed overview
 • sed = Stream EDitor je řádkový programovatelný filtr
 • Pro řádku vstupu odpovídající vzoru se provede příkaz a výsledek se vypíše na výstup
 • Přepínač -n potlačí implicitní výpis výsledku
 • Části skriptu se oddělují ; nebo novým řádkem
 • Skript může být uložený v souboru (přepínač -f)
 • Prázdný skript
  
  									~alias 20='printf "%03d\n" {1..20}'
  									~20 | sed ''
  									~20 | sed -n ''
  									~20 | sed -f /dev/null
  									~20 | sed -n -f /dev/null
  								
 • Výpis konkrétního řádku
  
  									~20 | sed '10p'
  									~20 | sed -n '10p'
  									~20 | sed -n '10p;15p'
  									~20 | sed -n '10p
  									15p'
  								
 • sed skript
  
  									~vim skript
  									#!/bin/sed -nf
  									10p
  									15p
  
  									~20 | sed -nf skript
  
  									~chmod +x skript
  									~20 | ./skript
  
  
  
  									~./skript /etc/passwd
  								

Vzory

 • Příkazy lze omezit pomocí vzorů pouze na určité řádky:
  • prázdný vzor odpovídá každé řádce
  • n - číslo řádky
  • $ - poslední řádka
  • /RE/ - řádka odpovídající regulárnímu výrazu
  • od,do - rozsah řádků (včetně)
 • Prázdný vzor = všechny řádky
  
  									~20 | sed 'p'
  									~20 | sed -n 'p'
  								
 • Číslo řádku
  
  									~20 | sed -n '1p'
  									~N=10; 20 | sed -n "${N}p"
  								
 • Poslední řádek
  
  									~20 | sed -n '$p'
  								
 • Regulární výraz
  
  									~20 | sed -n '5p'
  									~20 | sed -n '/5/p'
  									~20 | sed -n '/0$/p'
  									~20 | sed -nr '/1+$/p'
  								
 • Rozsah
  
  									~20 | sed -n '5,10p'
  									~20 | sed -n '/0$/,$p'
  									~20 | sed -n '/1$/,/3$/p'
  									~20 | sed -n '/7$/,/1$/p'
  									~20 | sed -n '/018/,/018/p'
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
						

Jednoduché příkazy

 • p - print (výpis řádky)
 • d - delete (smazání řádky)
 • q - quit (výpis řádky a ukončení skriptu)
 • = - line number (výpis čísla řádky)
 • p - print, explicitní výpis řádky
  
  									~20 | sed ''
  									~20 | sed 'p'
  									~20 | sed -n 'p'
  									~20 | sed -n '7,13p;/[02468]$/p'
  									~20 | sed -n '7,13p;/[02468]$/p' | uniq -d
  									~20 | sed -n '7,13p' | sed -n '/[02468]$/p'
  
  									~20 | sed -n '/[02468]$/p'
  									~20 | grep '[02468]$'
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
						
 • d - delete, smazání řádky
  
  									~20 | sed 'd'
  									~20 | sed '10d'
  									~20 | sed '6,$d'
  									~20 | sed '1,/0$/d'
  
  									~20 | sed '/[02468]$/d'
  									~20 | grep -v '[02468]$'
  
  									~20 >soubor
  									~sed '10d' soubor; less soubor
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
						
 • q - quit, ukončení skriptu (po případném implicitním printu)
  
  									~20 | sed 'q'
  									~20 | sed '10q'
  									~20 | sed '/0$/q'
  								
 • Q - quit, okamžité ukončení skriptu [GNU]
  
  									~20 | sed 'Q'
  									~20 | sed '10Q'
  									~20 | sed '/0$/Q'
  								
 • = - číslo aktuální řádky
  
  									~20 | sed '='
  									~20 | sed -n '='
  									~20 | sed -n '$='
  									~20 | sed '/0$/='
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
...
						

Substituce

 • Na řádce je možné dělat náhrady textu příkazem s
 • s/RE/náhrada/[příznaky]
  • n - nahraď n-tý výskyt RE
  • g - nahraď všechny výskyty RE
  • p - pokud se náhrada provedla, vypiš řádku
 • Oddělovač částí je možné změnit na libovolný znak
 • Náhrada prvního výskytu na řádce
  
  									~20 | sed 's/010/deset/'
  									~20 | sed 's/$/./'
  									~20 | sed 's/0$/0 <--/'
  									~20 | sed 's/[05]$/& <--/'
  								
 • Náhrada n-tého výskytu na řádce
  
  									~20 | sed 's/0/x/'
  									~20 | sed 's/0/x/1'
  									~20 | sed 's/0/x/2'
  								
 • Náhrada všech výskytů na řádce
  
  									~20 | sed 's/0/x/g'
  								
 • Výpis po náhradě
  
  									~20 | sed -n 's/2/x/p'
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
						
 • Náhrada s podvýrazy
  
  									~20 | sed 's/\(.\)\(.\)\(.\)/\3\2\1/'
  									~20 | sed -r 's/(.)(.)(.)/\3\2\1/'
  
  									~20 | sed -r 's/(.)(.)(.)/\1.\2.\3/'
  
  									~20 | sed -r 's/.(.)./(\1)/'
  									~20 | sed 's/..[05]$/--> &/'
  								
 • Náhrada RE na řádce odpovídající RE
  
  									~20 | sed '/[05]$/ s///'
  									~20 | sed '/[05]$/ s//& --/'
  									~20 | sed -n '/[05]$/ s//& --/p'
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
						
 • Blok příkazů { ... }
  
  									~20 | sed -n '7,13p; /[02468]$/p'
  									~20 | sed -n '7,13 { /[02468]$/p; }'
  
  									~20 | sed -n '/[05]$/ {
  									s/^/--> /
  									s/$/ <--/
  									p
  									}'
  
  									~20 | sed -n '/[05]$/ { s/^/--> /; s/$/ <--/; p; }'
  								
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020