Programování v shellu 1
Regulární výrazy

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je procvičení regulárních výrazů a příkazu grep.

 • Příkaz grep/egrep/fgrep
 • Atomické výrazy a kotvy
 • Kvantifikátory
 • Syntaxe a rozšířené regulární výrazy

Příkazy grep, egrep, fgrep

 • Filtr grep primárně vypíše řádky, které odpovídají (matching) RE (Regular Expression):
  • grep pro BRE (Basic RE)
  • egrep (grep -E) pro ERE (Extended RE)
  • fgrep (grep -F) pro obyčejné řetězce (Fixed string)
 • GNU verze příkazu podporuje přepínač -o pro výpis „only matching“ části řádku.
 • Základní přepínače
  
  									fray1:~alias grep='/usr/gnu/bin/grep'
  									fray1:~getent passwd | cut -d: -f5 >names
  									fray1:~grep Jan names
  									fray1:~grep -i jan names
  									fray1:~grep -vi jan names
  									fray1:~grep -wi jan names
  									fray1:~grep -wi jan names | wc -l
  									fray1:~grep -cwi jan names
  									fray1:~grep -nwi jan names
  									fray1:~grep -lwi jan names /etc/passwd
  								
 • Příklady použítí přepínačů příkazu grep
  
  									fray1:~ls /home/* 2>/dev/null | grep novak
  									fray1:~tr ':' '\n' <<<"$PATH" | grep -v bin
  									fray1:~info ls 2>/dev/null | grep -i list
  									fray1:~grep -l start /etc/* 2>/dev/null
  									fray1:~grep -c example /usr/man/man1/grep.1
  								
 • Spojení RE: „a zároveň“ (AND)
  
  									fray1:~grep Petr names | grep Jan
  									fray1:~grep Petr names | grep -v student
  									fray1:~grep -v zam names | grep -v student
  									fray1:~grep -v zam names | grep -v student | grep -v host
  									fray1:~... | grep -v host | grep -v dokt
  									fray1:~... | grep -v dokt | grep -v User
  									fray1:~... | grep -v User | grep -v UID
  									fray1:~... | grep -v UID | grep -v Admin
  
  									fray1:~grep -v zam names | grep -v student | grep -v host \
  									| grep -v dokt | grep -v User | grep -v UID | grep -v Admin
  								
 • Spojení RE: „nebo“ (OR)
  
  									fray1:~grep Admin names
  									fray1:~grep UID names
  									fray1:~grep -e Admin names
  									fray1:~grep -e Admin -e UID names
  									fray1:~printf '%s\n' Admin UID User >re
  									fray1:~grep -f re names
  								
 • GNU přepínače
  
  									fray1:~grep --color start /etc/init.d/sendmail
  									fray1:~grep --color -o start /etc/init.d/sendmail
  									fray1:~grep --color -A3 start /etc/init.d/sendmail
  									fray1:~grep --color -B3 start /etc/init.d/sendmail
  									fray1:~grep --color -C3 start /etc/init.d/sendmail
  									fray1:~alias grep='/usr/gnu/bin/grep --color'
  								

Syntaxe regulárních výrazů

Konstrukce RE
Implementace RE

Atomické výrazy a kotvy

 • Regulární výraz se skládá z atomárních RE jejich zřetězením
 • Atomárním výrazem je jeden znak, zapsaný přímo, znak z množiny [...] nebo libovoný znak zapsaný jako .
 • Vstupní řádek se na výstup vypíše, pokud kdekoliv obsahuje řetězec odpovídající zadanému RE
 • Výraz (nebo část) lze ukotvit na začátek nebo konec řádky nebo slova

									fray1:~PATH=/usr/gnu/bin:$PATH
									fray1:~alias grep='grep --color'
									fray1:~alias grep='/usr/gnu/bin/grep --color'
									fray1:~cd /home/courses/BIPS1/public/re
								
 • Kotvy
  
  									fray1:.../regrep word words
  									fray1:.../regrep ^word words
  									fray1:.../regrep word$ words
  									fray1:.../regrep '\<ll' words
  									fray1:.../regrep 'who\>' words
  									fray1:.../regrep '\<who\>' words
  									fray1:.../regrep -w 'who' words
  								
 • Množina znaků
  
  									fray1:.../regrep '^[Ww]ord' words
  									fray1:.../regrep '^[XYZ]' words
  									fray1:.../regrep '^[X-Z]' words
  									fray1:.../reLC_ALL=C grep '^[X-Z]' words
  									fray1:.../regrep '^[[:upper:]]' words
  									fray1:.../regrep '^[^[:alpha:]]' words
  								
 • Libovolný znak
  
  									fray1:.../regrep '.' words
  									fray1:.../regrep -c '.' words
  									fray1:.../rewc -l <words
  									fray1:.../regrep '^$' words
  									fray1:.../regrep -v '.' words
  									fray1:.../regrep '^.$' words
  									fray1:.../regrep '\.' words
  									fray1:.../regrep '^[xyz].$' words
  								

Kvantifikátory

 • Atomární regulární výraz lze opakovat:
  • * — libovolněkrát, nebo vůbec (0,1,2,...)
  • \+ — jednou nebo vícekrát [ERE] (1,2,...)
  • \{n,m\} nm-krát, m lze vynechat
  • \? — volitelně (0,1) [ERE]
 • Libovolněkrát nebo vůbec (0,1,2,...)
  
  									fray1:.../regrep 'xx' words
  									fray1:.../regrep 'x.x' words
  									fray1:.../regrep 'x..x' words
  									fray1:.../regrep 'x...x' words
  									fray1:.../regrep 'x.*x' words
  								
 • Alespoň jedenkrát (1,2,...)
  
  									fray1:.../regrep 'x..*x' words
  									fray1:.../regrep -E 'x.+x' words
  									fray1:.../reegrep 'x.+x' words
  									fray1:.../regrep 'x.\+x' words
  								
 • N až M -krát (n,...,m)
  
  									fray1:.../regrep '^.\{2,3\}$' words
  									fray1:.../reegrep '^.{2,3}$' words
  									fray1:.../regrep '[[:upper:]]\{2,3\}' words
  									fray1:.../regrep '[[:upper:]]\{5,\}' words
  									fray1:.../regrep '[[:upper:]]\{5\}' words
  									fray1:.../regrep '^[[:upper:]]\{2,3\}$' words
  									fray1:.../regrep '^[[:upper:]]\{5,\}$' words
  									fray1:.../regrep '^[[:upper:]]\{5\}$' words
  								
 • Volitelně (0,1)
  
  									fray1:.../reegrep '^O.?[[:upper:]]' words
  								
 • Kvantifikátory pracují v režimu „greedy“
  
  									fray1:.../reegrep --color '^.*' words
  									fray1:.../reegrep --color '^[[:upper:]]{2,}' words
  									fray1:.../reegrep --color '[[:upper:]]+$' words
  									fray1:.../reegrep --color '^[[:upper:]].?[[:upper:]]' words
  								
 • Problém s režimem „greedy“
  
  									fray1:.../regetent passwd | grep '^.*:.*:[1-9][0-9]\{3\}:'
  								
  
  ^    .*
  ↓                                        ↓
  ^    .*                               :
  ↓                                    ↓
  ^    .*                     :     .*    :
  ↓                          ↓          ↓
  ^    .*     : .* : UID:
  ↓          ↓  ↓  ↓
  ⋅qq_13_04:##qq_13_04:9125:1001:docasne konto student:/home/stud/qq_13_04:/bin/bash
  ↑    ↑     ↑  ↑
  ^ [^:]* :  [^:]* : UID:
  								
 • Řešení problému
  
  									fray1:.../regetent passwd | grep '^[^:]*:[^:]*:[1-9][0-9]\{3\}:'
  								

Podvýrazy (skupiny) a
speciální znaky

 • Znak \ mění speciální význam znaků (ruší nebo nastavuje)
 • V BRE/ERE je možné používat podvýrazy (skupiny) pomocí \(...\), resp. (...)
 • V ERE je možné opakovat také podvýrazy (skupiny)
 • Na podvýraz (skupinu) je možné se odvolat pomocí \1 ... \9
 • Speciální/obyčejný význam znaku
  
  									fray1:.../regrep '[error]' apache.log
  									fray1:.../regrep '\[error]' apache.log
  									fray1:.../refgrep '[error]' apache.log
  									fray1:.../regrep -F '[error]' apache.log
  									fray1:.../regrep '.zip' apache.log
  									fray1:.../regrep '\.zip' apache.log
  									fray1:.../refgrep '.zip' apache.log
  								

								Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

								January February March April May June July August
								September October November December

								
 • Alternativní výrazy
  
  									grep '[MTWTFS][ouehra][neduit][sneru]*day' words
  									egrep '(Mon|T(ue|hur)s|Wednes|Fri|S(atur|un))day' words
  
  									grep '^[JFMASOND][aepuco][nbrynlgptvc][uarychestmbo]*$' words
  									egrep '^((Jan|Febr)uary|April|Ma(rch|y)|Ju(ne|ly)|'\
  									'August|(Octo|(Sept|Nov|Dec)em)ber)$' words
  								
  • Podvýrazy a jejich opakování
   
   									fray1:.../reegrep '^([[:upper:]].*){5}$' words
   									fray1:.../reegrep '^[^[:upper:]]*([[:upper:]][^[:upper:]]*){5}$' words
   								
  • Podvýrazy a jejich znovupoužití
   
   									fray1:.../regrep '^\(.\)\(.\).\2\1$' words
   									fray1:.../reegrep '^(.)(.).\2\1$' words
   									fray1:.../reinfo bash | grep '\<\([^ ][^ ]*\)\>.*\<\1\>'
   									fray1:.../reinfo bash | egrep '\<([^ ]+)\>.*\<\1\>'