Programování v shellu
Procesy a úlohy

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je práces s procesy a úlohami (jobs).

 • Procesy a informace o nich
 • Řízení procesů
 • Úlohy v shellu

Informace o procesech

 • Spuštěný program vytváří jeden nebo více procesů (instance)
 • Proces je identifikovatelný pomocí PID ($$)
 • Procesy vznikají z jiných procesů (rodič-potomek), PPID
 • PID a PPID aktuálního procesu
  
  									~printf 'PID:%s PPID:%s\n' $$ $PPID
  
  									~ps
  									~ps -f
  									~ps -o pid= -o ppid= -p $$
  								
 • Strom procesů
  
  									~pstree
  									~pstree -pls $$
  									~ssh fray1.fit.cvut.cz 'ptree $$'
  								
 • Hledání procesů (naivně)
  
  									~ps -e
  									~ps -ef
  									~ps -e -o
  									~ps -e -o pid,ppid,uid,user,gid,group,pcpu,pmem,etime,tty,args
  
  									~ps -e -o user,pid,args
  									~ps -e -o user,pid,args | grep "^ *$USER "
  									~ps -e -o user,pid,args | awk '$1 == "barinkl"
  									~ps -e -o user,pid,args | awk '$1 == "'"$USER"'"'
  									~ps -e -o user,pid,args | awk -v u="$USER" '$1 == u'
  									~ps -e -o user,pid,args | awk -v u="$USER" '$1 == u { print $2 }'
  
  									~pgrep -U "$USER"
  								
 • Hledání procesů (efektivně)
  
  									fray1:~sleep 1000 & sleep 2000 & sleep 3000 &
  
  									fray1:~pgrep sleep
  									fray1:~pgrep -l sleep
  									fray1:~pgrep -l eep$
  
  									fray1:~pgrep -l ssh
  									fray1:~pgrep -lx ssh
  
  									fray1:~pgrep -l -U "$USER" sleep
  									fray1:~tty
  									fray1:~pgrep -l -t $(tty|sed s,/dev,,) sleep
  									fray1:~pgrep -l -t $(tty|cut -c5-) sleep
  								
 • Zobrazení informací o zvolených procesech
  
  									fray1:~pgrep -U "$USER" sleep
  									fray1:~ps -o pid,ppid,user,args -p "$(pgrep -U "$USER" sleep)"
  								
 • Přehled procesů (průběžný)
  
  									fray1:~top
  									q
  									fray1:~prstat
  									q
  								

Řízení procesů

 • Procesu je možné poslat signál
 • Výchozí reakce na signál je ukončení procesu
 • Reakci je možné pro většinu signálů předefinovat
 • Spuštění procesu na pozadí
  
  									fray1:~sleep 1000 &
  									fray1:~echo $!
  
  									fray1:~sleep 2000 & sleep 3000 &
  									fray1:~echo $!
  								
 • Poslání signálu procesu na popředí
  
  									fray1:~sleep 111
  									^C
  									fray1:~echo $?
  
  									fray1:~sleep 111
  									^\
  									fray1:~echo $?
  
  
  									fray1:~stty -a
  								
 • Poslání signálu libovolnému procesu
  
  									fray1:~type kill
  									fray1:~help kill
  									fray1:~kill -l
  
  									fray1:~ps -o pid,user,args -p "$(pgrep sleep)"
  									fray1:~kill 12345
  									fray1:~kill -9 12346
  								
 • Poslání signálu více procesům
  
  									fray1:~sleep 1000 & sleep 2000 & sleep 3000 &
  
  									fray1:~pgrep -l -U "$USER" sleep
  									fray1:~pkill -U "$USER" sleep
  								

Úlohy v shellu

 • Jeden nebo více programů tvoří úlohu v shellu
 • Úloha může běžet na popředí (terminál je vstupem) nebo pozadí (terminál není vstupem)
 • Úlohu je možné pozastavit, převést na popředí/pozadí nebo ukončit
 • Práce s úlohami
  
  									~sleep 1000 & sleep 2000 & sleep 3000 &
  									~jobs
  									~fg
  									^Z
  									~jobs
  									~bg
  									~jobs
  									~fg %1
  									^C
  									~jobs
  									~kill %2
  									~jobs