Programování v shellu
Přístupová práva

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení jsou přístupová práva a jejich maska a
jejich praktické důsledky.

 • Přístupová práva
 • Praktické důsledky nastavení práv
 • Nastavení přístupových práv
 • Maska přístupových práv

Přístupová práva

 • r/w/x - základní práva
 • Práva mají různou interpretaci pro soubory a pro adresáře
 • 3 skupiny:
  • vlastník (owner),
  • skupina vlastníka (group),
  • ostatní (others)
 • Soubor - čtení (read)
  
  									fray1:~alias p='stat -Lc "%A [%a] %U/%G %n"'
  
  									fray1:~p /etc/passwd
  									-rw-r--r-- [644] root/sys /etc/passwd
  
  									fray1:~head /etc/passwd
  									fray1:~>/etc/passwd
  									fray1:~/etc/passwd
  								
 • Soubor - zápis (write)
  
  									fray1:~p /dev/null
  									crw-rw-rw- [666] root/sys /dev/null
  
  									fray1:~head /dev/null
  									fray1:~>/dev/null
  									fray1:~/dev/null
  								
 • Soubor - spuštění (execute)
  
  									fray1:~p /bin/vimtutor
  									-r-xr-xr-x [555] root/bin /bin/vimtutor
  
  									fray1:~head /bin/vimtutor
  									fray1:~>/bin/vimtutor
  									fray1:~/bin/vimtutor
  									:q
  								
 • Adresář - čtení (read)
  
  									fray1:~p /etc
  									drwxr-xr-x [755] root/sys /etc
  
  									fray1:~ls /etc
  									fray1:~touch /etc/foo
  									fray1:~cd /etc
  								
 • Adresář - zápis (write)
  
  									fray1:~p /var/tmp
  									drwxrwxrwt [1777] root/sys /var/tmp
  
  									fray1:~ls /var/tmp
  									fray1:~touch /var/tmp/foo-$USER
  									fray1:~cd /var/tmp
  								
 • Adresář - přístup (execute)
  
  									fray1:~p /proc/$$
  									dr-x--x--x [511] barinkl/zam /proc/9530
  									fray1:~p /proc/1
  									dr-x--x--x [511] root/root /proc/1
  
  									fray1:~ls -l /proc/$$
  									fray1:~ls -l /proc/1
  
  									fray1:~ls -l /proc/$$/lwp/1
  									fray1:~ls -l /proc/1/lwp/1
  								

Praktické důsledky nastavení práv

 • Právo write na souboru neznamená zrušení souboru
 • Bez práva execute na adresáři nelze pracovat s jeho obsahem
 • Právo write na adresář je velice riskantní pro „ostatní“
 • I bez práva read na adresář to lze zkoušet
 • Právo write na souboru neznamená zrušení souboru
  
  									fray1:~cd /home/courses/BIPS1/public/dirs
  
  									fray1:.../dirsls -l
  									fray1:.../dirsp no-w/{,remove.me}
  									dr-xr-xr-x [555] barinkl/bips1 no-w/
  									--w--w--w- [222] barinkl/bips1 no-w/remove.me
  									fray1:.../dirsrm no-w/remove.me
  
  								
 • Bez práva execute na adresáři nelze pracovat s jeho obsahem
  
  									fray1:.../dirsp no-x
  									drw-rw-rw- [666] barinkl/bips1 no-x
  
  									fray1:.../dirsls no-x
  									fray1:.../dirsls -i no-x
  									fray1:.../dirsls -l no-x
  									fray1:.../dirshead no-x/file1
  									fray1:.../dirstouch no-x/foo
  									fray1:.../dirscd no-x
  								
 • Právo write na adresář je velice riskantní pro „ostatní“
  
  									fray1:.../dirsp imaginary/{,r-only}
  									drwxrwxrwx [777] barinkl/bips1 imaginary/
  									-r--r--r-- [444] barinkl/bips1 imaginary/r-only
  
  									fray1:.../dirs>imaginary/r-only
  									fray1:.../dirscp imaginary/r-only imaginary/temp
  									fray1:.../dirsvim imaginary/temp
  									fray1:.../dirsmv imaginary/temp imaginary/r-only
  									fray1:.../dirschmod 444 imaginary/r-only
  									fray1:.../dirsp imaginary/r-only
  									-r--r--r-- [444] foo/bar imaginary/r-only
  								
 • I bez práva read na adresář to lze zkoušet
  
  									fray1:.../dirsp x-only
  									d--x--x--x [111] barinkl/bips1 x-only/
  
  									fray1:.../dirsls x-only/
  									fray1:.../dirsls x-only/dir[123]
  									fray1:.../dirsls x-only/dir{1,2,3}
  									fray1:.../dirscat x-only/file{1,2,3}
  								

Nastavení přístupových práv

 • chmod práva soubor...
 • Práva se zadávají relativně nebo absolutně
 • Zápis práv je buď oktalový (abs.) nebo symbolický (abs./rel.)
 • Práva lze nastavovat i rekurzivně přepínačem -R
 • Oktalový/absolutní zápis práv
  
  									fray1:~alias p='stat -Lc "%A [%a] %n"'
  
  									fray1:~touch file
  									fray1:~mkdir dir
  									fray1:~chmod 0 file; p file
  									fray1:~chmod 7 file; p file
  									fray1:~chmod 007 file; p file
  									fray1:~chmod 700 file; p file
  									fray1:~chmod 123 file; p file
  								
 • Symbolický relativní/absolutní zápis práv
  
  									fray1:.../dirscd
  									komu  jak co
  									user   +  r
  									group  -  w
  									others  =  x
  									all     X
  									       u/g/o
  
  									fray1:~chmod a= file; p file
  									fray1:~chmod a+r,ug+w file; p file
  									fray1:~chmod g-wx,o= file; p file
  									fray1:~chmod go=u file; p file
  									fray1:~chmod a=,o+X file dir; p file dir
  								

Maska přístupových práv

 • Maska přístupových práv určuje výchozí práva vytvářených souborů a adresářů
  • u souborů se vychází z práv 666 (rw-rw-rw-)
  • u adresářů se vychází z práv 777 (rwxrwxrwx)
 • Maska přístupových práv se dědí do procesů potomků
 • Maska může ovlivňit nastavení práv symbolickým zápisem

Různé přístupy k nastavení masky

umask valueSecurity levelEffective permission (directory)
022Permissive755 rwx r-x r-x
026Moderate751 rwx r-x --x
027Moderate750 rwx r-x ---
077Severe700 rwx --- ---

								       Soubory         Adresáře
									 6   6   6     7   7   7
									----- ----- -----   ----- ----- -----
									r w - r w - r w -   r w x r w x r w x
									↓ ↓  ↓ ↓  ↓ ↓    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

									 0   2   6   =  0   2   6   Maska
									----- ----- -----   ----- ----- -----
									- - - - w - r w -   - - - - w - r w -
									↓ ↓  ↓         ↓ ↓ ↓ ↓  ↓   ↓

									 6   4   0     7   5   1
									===== ===== =====   ===== ===== =====
									r w - r - - - - -   r w x r - x - - x
								
 • Výpis masky přístupových práv
  
  									fray1:~umask
  									fray1:~umask -S
  								
 • Výpis práv pro zadanou masku
  
  									fray1:~umask -S 123
  									u=rw,g=rx,o=r
  								
 • Nastavení masky
  
  									fray1:~umask 27
  
  									fray1:~type umask
  									fray1:~grep umask /etc/profile
  								
 • Při vynechání „komu“ znamená všem podle masky
  
  									fray1:~chmod +x file; p file
  
  									fray1:~chmod = file dir; p file
  									fray1:~chmod =rwX file dir; p file dir
  
  									fray1:~umask -S
  									fray1:~chmod = file dir; p file dir
  									fray1:~chmod $(umask -S | tr x X) file dir; p file dir