Programování v shellu
GNU vs UNIX

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je pochopení rozdílností ve světě UNIXu a
nastavení pracovního prostředí.

 • Historie UNIXu
 • Rozdílné standardy a verze
 • Spouštění konkrétní implementace příkazu
 • Trvalé nastavení

Historie

 • UNIX (Solaris, AIX, HP-UX)
 • BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, macOS)
 • Linux (GNU/Linux)
Schéma historie UNIXu

Standardy a verze

 • System V R4 universe
  System 5, Release 4
  /usr/bin
 • BSD universe
  Berkeley Software Distribution (University of California, Berkeley)
  /usr/ucb
 • GNU universe
  GNU Not Unix
  /usr/gnu/bin
 • POSIX (Portable Operating System Interface)
  POSIXLY_CORRECT
 • XPG (X/Open Portability Guide, Issue 4)
  /usr/xpg4/bin
  /usr/xpg6/bin

Spouštění konkrétní verze

 • Spouštění jménem příkazu podle $PATH
 • Spouštění příkazu s cestou
 • Spouštění pomocí aliasu
 • Spouštění pomocí proměnné/funkce
 • Spouštění jménem příkazu (podle $PATH)
  
  									fray1:~type head
  									head is /usr/bin/head
  
  									fray1:~head -n -1 /etc/passwd
  									head: option requires an argument -- n
  									usage: head [-n #] [-#] [filename...]
  								
 • Spouštění s cestou
  
  									fray1:~/usr/gnu/bin/head -n -1 /etc/passwd
  								
 • Přenastavení proměnné PATH
  
  									fray1:~hash
  									hits  command
  								  2  /usr/bin/head
  									fray1:~declare -p PATH
  									fray1:~PATH=/usr/gnu/bin:$PATH
  									fray1:~hash
  									hash: hash table empty
  
  									fray1:~head -n -1 /etc/passwd
  
  									fray1:~hash -p /usr/bin/head head
  									fray1:~head -n -1 /etc/passwd
  									head: option requires an argument -- n
  									usage: head [-n #] [-#] [filename...]
  								
 • Spouštění pomocí aliasu
  
  									fray1:~ps
  									  PID TTY     TIME CMD
  									 10010 pts/44   0:00 bash
  									  248 pts/44   0:00 ps
  
  									fray1:~/usr/ucb/ps
  									  PID TT    S TIME COMMAND
  									 8643 pts/34  S 0:00 -bash
  									  899 pts/44  O 0:00 /usr/ucb/ps
  									 10010 pts/44  S 0:00 -bash
  
  									fray1:~alias ps=/usr/ucb/ps
  									fray1:~ps
  								

Trvalé nastavení

 • Nastavení proměnných (PATH) jednorázově po přihlášení
  ~/.bash_profile (pokud existuje)
  ~/.profile (pokud ~/.bash_profile neexistuje)
 • Nastavení aliasů v každém spuštění shellu
  ~/.bashrc
 • Nejdříve načíst původní ~/.profile soubor
  
  									fray1:~# pokud ještě neexistuje
  									fray1:~echo '. ~/.profile' > ~/.bash_profile
  
  									fray1:~# pokud již existuje
  									fray1:~/usr/gnu/bin/sed -i '1i. ~/.profile' ~/.bash_profile
  								
 • Přidat na konec úpravu proměnné PATH
  
  									fray1:~echo 'PATH=/usr/gnu/bin' >> ~/.bash_profile
  								
 • Vytvoření aliasu
  
  									fray1:~echo 'alias ps=/usr/ucb/ps' >> ~/.bashrc
  								
 • Okamžité načtení souborů do aktuálního shellu
  
                fray1:~. ~/.bash_profile
                fray1:~. ~/.bashrc