Programování v shellu
Filesystem

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je praktická práce s souborovým systémem.

 • Informace o souborech a FS
 • Informace o obsahu souborů
 • Vytváření a rušení souborů
 • Linky

Informace o souborech a FS

 • Cesta do aktuálního adresáře:
  pwd, $PWD, $OLDPWD, ~+, ~-
 • Informace o souboru: ls -d -l, stat
 • Informace o obsazeném místu: du, df, quota
 • Zobrazení cesty do aktuálního/předešlého/domovského
  
  									~cd /var/tmp
  									/var/tmppwd
  									/var/tmpprintf '%s\n' "$PWD"
  									/var/tmpprintf '%s\n' ~+
  									/var/tmpprintf '%s\n' "$OLDPWD"
  									/var/tmpprintf '%s\n' ~-
  									/var/tmpprintf '%s\n' "$HOME"
  									/var/tmpprintf '%s\n' ~
  								
 • Přechod mezi adresáři
  
  									/var/tmpcd /etc
  									/etccd -
  									/var/tmpcd
  									~
  								
 • Informace o souborech - ls
  
  									~ls
  									~ls -d
  									~ls -ld
  									~ls -ld /tmp . /etc/passwd
  									~ls -ldt /tmp . /etc/passwd
  									~ls -ldS /tmp . /etc/passwd
  									~ls -ldSr /tmp . /etc/passwd
  									~ls -R /tmp . /etc/passwd
  									~ls -isd /tmp . /etc/passwd
  								
 • Informace o souboru - stat
  
  									~stat /etc/passwd
  									~stat -c %i:%F:%n /etc/passwd
  								
 • Informace o filesystému - disk usage
  
  									~du
  									~du -s ~
  									~du -sh ~
  									~du -s /usr/[a-g]*/
  									~du -sk ~ /tmp . /etc/passwd
  									~du -sh /usr/[a-g]*/ | sort -h
  								
 • Informace o filesystému - disk free
  
  									~df
  									~df -h
  									~df -i
  									~df -k .
  								
 • Informace o přiděleném místě (kvótě)
  
  									fray1:~quota -v
  								
 • Časové značky souboru
  
  									~touch foo; ls foo
  									~touch -c bar; ls bar
  									~touch -t 12312359.59 foo; stat foo
  									~touch -r foo bar; stat bar
  								

Informace o obsahu souboru

 • Typ obsahu souboru podle jeho začátku: file
 • Zobrazení obsahu souboru: less, nl, cat -n
 • Zobrazení binárního souboru: cat -v, od, strings
 • Informace o typu obsahu souboru
  
  									~file "$(type -P ls)"
  									~file -h "$(type -P vi)"
  									~file /etc/passwd /dev/null /tmp /etc
  								
 • Zobrazení obsahu souboru pomocí stránkovače
  
  									~less /etc/passwd
  									~more /etc/passwd
  									~less "$(type -P ls)"
  									~more "$(type -P ls)"
  								
 • Číslování řádků souboru
  
  									~cat -n /etc/passwd
  									~df -h | nl
  								
 • Zobrazení obsahu binárního souboru
  
  									~cat -v "$(type -P ls)"
  									~echo $IFS | od -c
  									~echo "$IFS" | od -c
  									~printf "%s" "$IFS" | od -c
  									~printf "%s" "$IFS" | od -x
  									~printf "%s" "$IFS" | od -x --endian big
  									~man ascii
  
  									~strings "$(type -P ls)"
  								

Vytváření a rušení souborů

 • Různé typy souborů se vytvářejí pomocí různých příkazů
 • Vytváření obyčejných souborů: >, >>, touch
 • Vytváření adresářů: mkdir
 • Vytváření linků: ln
 • Rušení souboru a prázdného adresáře: rm, rmdir
 • Kopírování, přejmenování/přesun souboru: cp, mv
 • Vytváření adresářů
  
  									~mkdir a/b; ls -l
  									~mkdir a; ls -l
  									~mkdir -p a/b/c; cd a; ls -l
  								
 • Vytváření obyčejných souborů
  
  									~/a>s1; ls -l
  									~/a>> s2; ls -l
  									~/atouch s{1..3}; ls -l
  								
 • Vytváření symbolických linků
  
  									~/aln -s /tmp temp; ls -l
  									~/aln -s s3 symlink; ls -l
  								
 • Přejmenovávání /
  přesouvání souborů
  
  									~/amv s3 s4; ls -l
  									~/amv b bb; ls -l
  									~/amv symlink broken; ls -l
  									~/amv s1 bb; ls -l . bb
  
  									~/adf -h . temp
  									~/amv s2 temp; ls -l . temp
  									~/amv s2 "temp/s2.$USER"; ls -l . temp
  								
 • Kopírování souborů
  
  									~/acp s4 s3 s2 s1; ls -l
  
  									~/acp s4 s3; ls -l
  
  									~/acp broken s2; ls -l
  									~/acp -P broken s1; ls -l
  
  									~/aalias fs='find | sort'
  									~/acp bb b; fs
  
  									~/acp -r bb b; fs
  									~/acp -r bb b; fs
  								
 • Mazání souborů
  
  									~/arm b
  									~/armdir b
  
  									~/arm b/s1 b/bb/s1; fs
  									~/armdir -p b/bb/c b/c; fs
  
  									~/acd ..
  									~rm -r a
  									~r\m -r a
  									~mkdir a; touch a/{1..10}
  									~yes | rm -r a