Programování v shellu
Hledání, archivace a komprese souborů

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení je pokročilá práce se soubory,
jejich vyhledávání, archivace a komprese.

 • Hledání souborů - příkaz find
 • Archivace souborů - příkaz tar
 • Komprese souborů - příkaz gzip

find

 • find kde... výraz
 • Hledání probíhá rekurzivně
 • Pokud je pro soubor (položku) výraz pravdivý,
  vypíše se jeho jméno s cestou (implicitně)
 • Místo výpisu jména je možné provést i jinou akci
  (vypsat podrobnosti, smazat soubor, spustit příkaz, ...)
 • Výpis všech položek (souborů) rekurzivně
  
  									fray1:~N=/dev/null
  
  									fray1:~find /etc
  									fray1:~find /etc >$N
  									fray1:~find /etc 2>$N
  								
 • Podrobný výpis všech položek (souborů) rekurzivně
  
  									fray1:~find /etc -ls 2>$N
  								
 • Filtrování podle vlastností
  
  									fray1:~find /etc -name nsswitch.conf -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -name '*.conf' -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -type d -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -size 0 -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -user netcfg -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -mtime 1 -ls 2>$N
  								
 • Numerické hodnoty (n =, +n >, -n <)
  
  									fray1:~find /etc -mtime 1 -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -mtime -1 -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -mtime +10000 -ls 2>$N
  
  									fray1:~find /etc -size 1 -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -size -10c -ls 2>$N
  								
 • Logické operátory (výchozí je AND)
  
  									fray1:~find /etc -type f -links +1 -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc ! -user root -name '*.conf' -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc \( \( -type f -links +1 \) -o \
  									\( -type d -links +5 \) \) -ls 2>$N
  								
 • Akce výpisu (implicitní/explicitní)
  
  									fray1:~find /etc -user netadm 2>$N
  									fray1:~find /etc -user netadm -print 2>$N
  									fray1:~find /etc -user netadm -ls 2>$N
  									fray1:~find /etc -user netadm -ls -type f 2>$N
  									fray1:~find /etc -user netadm -ls -type f -print 2>$N
  								

Spuštění příkazu

 • -exec příkaz a jeho argumenty... \;
 • -exec příkaz a jeho argumenty... {} +
 • Příkaz je spouštěn přímo příkazem find, nikoliv shellem
 • Návratový kód příkazu určí pravdivostní hodnotu
 • Spuštění příkazu
  
  									~N=/dev/null
  
  									~find ps -name '*.sample' -exec ls -i {} \; 2>$N
  
  									~find ps -name '*.sample' -exec wc -l {} \; 2>$N
  
  									~find ps -name '*.sample' -exec wc -l {} + 2>$N
  								
 • Spuštění příkazu - návratová hodnota ⇨ logická hodnota
  
  									~find ps -type f \
  									-exec grep -li '#!/bin/bash' {} + 2>$N
  
  									~find ps -type f \
  									! -exec grep -qi '#!/bin/bash' {} \; -ls 2>$N
  
  									~find ps -type f \
  									-exec grep -qi '#!/bin/bash' {} \; \
  									-exec wc -l {} + 2>$N
  								

Archivace

 • Cílem archivace je uložení informací z filesystému
  • obsahu souborů
  • metadat souborů
  • jmen souborů a adresářové struktury
 • tar - jeden z příkazů pro archivaci (Tape ARchiver)
  • Uložení archivu probíhá standardně na zařízení
  • Archiv může být také v souboru nebo na vstupu/výstupu
 • Příprava dat
  
  									~mkdir data
  									~echo aaa >data/a
  									~echo bbb >data/b
  									~ln data/a data/hard
  									~ln -s b data/soft
  									~chmod 400 data/b
  									~ls -l data
  								

tar akce [volby] [argumenty]

 • Vytvoření archivu (create)
  
  									~tar -cf data.tar data
  									~ls -l data.tar
  									~less data.tar
  									~file data.tar
  								
 • Výpis archivu (list)
  
  									~tar -tf data.tar
  									~tar -tvf data.tar
  								
 • Aktualizace archivu (diff, update)
  
  									~echo a >data/a
  									~tar -df data.tar data
  									~tar -uf data.tar data
  									~tar -tvf data.tar
  								
 • Rozbalení archivu (extract)
  
  									~rm -r data
  									~tar -xf data.tar data/b; ls -l data
  									~tar -xvf data.tar; ls -l data
  									~tar -xf data.tar -C /tmp; ls -l /tmp/data
  								
 • Archivace podle seznamu souborů
  
  									~printf '%s\n' data/? >list
  									~tar -cf arch -T list
  									~tar -tvf arch
  
  									~find data -type f -name '?' | tar -cf arch -T -
  									~tar -tvf arch
  								

Komprese

 • Cílem archivace je zmenšení původního souboru při zachování všech dat
 • Soubor je přepsán komprimovaným/dekomprimovaným souborem
 • Kompresi lze provádět na std. vstup/výstup
 • Příprava dat
  
  									~getent passwd >f1
  									~getent group >f2
  									~ls -l f[12]*
  								
 • Komprese souboru
  
  									~gzip f1
  									~ls -l f[12]*
  									~gzip f2
  									~ls -l f[12]*
  								
 • Dekomprese souboru
  
  									~gunzip f1 f2
  									~ls -l f[12]*
  								
 • Podrobnosti de/komprese souboru
  
  									~gzip -v f1 f2
  									~gunzip -v f1 f2
  								
 • De/komprese std. vstupu
  
  									~gzip <f1
  									~gzip <f1 >f1.gz
  									~ls -l f[12]*
  									~gunzip <f1.gz >f1
  								
 • Archivace a komprese jako filtry
  
  									~tar -cf - data | gzip >data.tar.gz 
  									~gunzip <data.tar.gz | tar -xf -
  
  									~tar -czf data.tgz data
  									~tar -xzf data.tgz
  
  									~tar -cf - data | ( cd /tmp; tar -xf - )
  									~tar -cf - data | ssh fray1.fit.cvut.cz 'tar -xf -'