Programování v shellu
awk

Lukáš Bařinka

Náplň cvičení

Cílem cvičení jsou textové transformace pomocí příkazu awk.

 • Příkaz awk
 • Prostředí
 • Vzory
 • Akce

Příkaz awk

 • awk = Aho Weinberger Kernighan
 • pattern { action }
 • Pro řádku vstupu odpovídající vzoru se provedou akce
 • Části skriptu se oddělují ; nebo novým řádkem
 • Skript může být uložený v souboru (přepínač -f)
 • Prázdný skript
  
  									~alias 100='printf "$(echo %4d{,,,,,,,,,})\n" {1..100}'
  
  									~100 | awk ''
  									~100 | awk -f /dev/null
  								
 • Prázdný vzor
  
  									~100 | awk '{ print $1 }'
  								
 • Prázdná akce
  
  									~100 | awk '0'
  									~100 | awk '1'
  								

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
 91  92  93  94  95  96  97  98  99 100
						

Prostředí awk

 • Postupně jsou načítány soubory nebo standardní vstup
 • Vstup se rozdělí na záznamy (RS, NR)
 • Záznam se rozdělí na položky (FS, NF, $0, $1, $...)
 • Oddělovač položek (FS) lze nastavit přepínačem -F
 • Řetězce jsou v ""
Records and Fields splitting
 • Výchozí RS="\n" ORS="\n" FS='[ \t]+' OFS=" "
  
  									~100 | awk '{ print $1,$2,$3 }'
  									~100 | awk '{ print $3,$1,$2 }'
  									~100 | awk '{ print NR,NF }'
  									~100 | awk '{ print $NF }'
  									~100 | awk '{ print $NF/3 }'
  									~100 | awk '{ print $(NF/3) }'
  								
 • Změna FS
  
  									~100 | awk -F5 '{ print $1 }'
  									~100 | awk '{ FS=5; print $1 }'
  									~100 | awk '{ FS="5 "; print $1 }'
  									~100 | awk -F '5 ' '{ print $1 }'
  									~100 | awk -F '5\\>' '{ print $1 }'
  								

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40
 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50
 51  52  53  54  55  56  57  58  59  60
 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80
 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90
 91  92  93  94  95  96  97  98  99 100
						
 • Změna výstupních oddělovačů
  
  									~100 | awk '{ print $3 "." $2 "." $1 }'
  									~100 | awk '{ OFS="."; print $3,$2,$1 }'
  									~100 | awk '{ OFS="."; ORS="--"; print $3,$2,$1 }'
  									~100 | awk '{ OFS="." OFS; ORS="-" ORS; print $3,$2,$1 }'
  								

Vzory

 • Akce lze omezit pomocí vzorů pouze na určité záznamy/řádky:
  • prázdný vzor odpovídá každé řádce
  • LE - pravdivý logický výraz
  • /RE/ - řádka odpovídající regulárnímu výrazu
  • od,do - rozsah řádků (včetně)
  • BEGIN - před zpracováním vstupu
  • END - po zpracování vstupu
 • Prázdný vzor = všechny řádky
  
  									~100 | awk '{ print $5 }'
  								
 • Logický výraz
  
  									~100 | awk '0'
  									~100 | awk '1'
  									~100 | awk 'NR == 5'
  									~100 | awk 'NR == 5; NR == 7'
  									~100 | awk 'NR < 5'
  									~100 | awk 'NR % 2'
  									~100 | awk 'NR % 2 && NR < 5'
  									~100 | awk '$1 > 50'
  								
 • Regulární výraz
  
  									~100 | awk '/ 5 /'
  									~100 | awk '/ 5+ /'
  									~100 | awk '!/ 5+ /'
  									~100 | awk '$3 ~ /^[37]/'
  									~100 | awk '$3 !~ /^[37]/'
  								
 • Rozsah
  
  									~100 | awk 'NR >= 5 && NR <= 8'
  									~100 | awk 'NR == 5,NR == 8'
  									~100 | awk 'NR == 5,/80/'
  								
 • BEGIN
  
  									~100 | awk 'BEGIN { ORS="|" }; { print }'
  									~100 | awk 'BEGIN { OFS=":"; i=10 }; { print i--,$0 }'
  								
 • END
  
  									~100 | awk 'END { print NR }'
  									~100 | awk 'END { print $0 }'
  									~100 | awk '{ c += $NF }; END { print c }'
  									~100 | shuf
  									~100 | shuf | awk '
  									NR == 1  { max = $NF }
  									$NF > max { max = $NF }
  									END    { print max }
  									'
  								

Akce

 • Příkazy jsou uzavřeny ve { ... }
 • Jednotlivé příkazy jsou odděleny ; nebo novým řádkem
 • Prázdná akce = výpis zpracovávaného záznamu
 • Implicitní akce/argumenty
  
  									~100 | awk 'NR == 5'
  									~100 | awk 'NR == 5 { print }'
  									~100 | awk 'NR == 5 { print $0 }'
  
  									~100 | awk '{ print length }'
  									~100 | awk '{ print length() }'
  									~100 | awk '{ print length($0) }'
  								
 • Funkce
  
  									~100 | awk '{ print rand() }'
  									~100 | awk '{ print rand() }'
  									~100 | awk 'BEGIN { srand() }; { print rand() }'
  									~100 | awk 'BEGIN { srand() }; { print rand() }'
  									~100 | awk 'BEGIN { srand() }; { print $(NF*rand()+1) }'
  									~100 | awk '
  									BEGIN { srand() }
  									   { print substr($0,length*rand()+1,6) }
  									'
  								
 • Náhrady (substituce)
  
  									awk '{ count = sub ( "RE", "text", source ) } '
  									awk '{ count = gsub ( "RE", "text", source ) } '
  									awk '{ result = gensub ( "RE", "text", "g", source ) } '