Shell Prakticky
Typické problémy
+ Otázky a odpovědi

Lukáš Bařinka

Cíl

Cílem je podívat se prakticky na typické problémy začátečníka v shellu a jejich řešení.

Obsah

 • Speciální znaky, použití uvozovek
 • Jsem jinde než program nebo než data
 • Práce s proměnnou a souborem
 • Rozdíl mezi filtrem a ostatními programy
 • Testovací data, jak si je připravit nebo kde je vzít
 • Co má a nemá být součástí řešení problému

Otázky a odpovědi

Speciální znaky, použití uvozovek

 • Mezery (bílé znaky)
 • Znaky pro globbing: *, ?, []
 • Hodnoty proměnných s bílými/speciálními znaky
 • Jména souborů (při přesměrování)
 • Rozdíl mezi 'apostrofy' a "uvozovkami"
 • Použití 'apostrofů' a "uvozovek"
 • Nevnořování
 • V subshellu není problém při použití $()

Jsem jinde než program nebo než data

 • Aktuální adresář
 • Relativní VS absolutní cesta
 • Proměnná PATH a aliasy
 • Prefix/cesta v proměnné

Práce s proměnnou a souborem

 • Přesměrování do/ze souboru
 • Uložení/čtení hodnoty proměnné
 • Pipeline bez mezivýsledků

Rozdíl mezi filtrem a ostatními programy

 • Ne všechno je filtr
 • Filtr čte svůj standardní vstup
 • Čtení standardního vstupu a nebo souboru/ů (-)

Testovací data, jak si je připravit nebo kde je vzít

 • Obvykle dostupné soubory
  /etc/passwd, /etc/group, /usr/share/dict/words
 • Smyslupný text
  man ..., uname -a, getent passwd/group/hosts
 • Jednoduché generátory dat
  printf, {..}, nl, env, declare -p

Co má a nemá být součástí řešení problému

 • Zobecnění
  (uživatel, server, čas, cesta,
  obsah aktuálního adresáře)
 • Úklid po dočasných souborech

 • Testovací data/proměnné
 • Ladící výpisy
 • Použití aliasů

Otázky a odpovědi