Shell Prakticky
Jak začít s Linuxem

Lukáš Bařinka

Cíl

Cílem je získání a použití Linuxového systému.

Obsah

 • Instalace VirtualBoxu
 • Stažení nainstalovaného systému
 • Vytvoření virtuálního počítače
 • Spuštění Linuxu a přihlášení se
 • Vzdálená práce s Linuxovým počítačem

Instalace VirtualBoxu

Stažení nainstalovaného systému

Test a rozbalení archivu


							~sha256sum 64bit.7z
							f4732241c03516184452f115e102a683a5282030a65b936328245a4d0ca064d2 64bit.7z
							~7z x 64bit.7z
							7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
							p7zip Version 16.02 (locale=cs_CZ.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,16 CPUs Intel(R) Core(TM) i7-7820X CPU @ 3.60GHz (50654),ASM,AES-NI)

							Scanning the drive for archives:
							1 file, 396457721 bytes (379 MiB)

							Extracting archive: 64bit.7z
							--
							Path = 64bit.7z
							Type = 7z
							Physical Size = 396457721
							Headers Size = 198
							Method = LZMA2:96m
							Solid = -
							Blocks = 1

							Everything is Ok

							Folders: 1
							Files: 1
							Size:    2434793472
							Compressed: 396457721
							
						

Vytvoření virtuálního počítače

 • Vytvoření virtuálu
 • Nastavení (staženého) disku
 • Nastavení sítě (pro přístup do virtuálu přes ssh)

Spuštění Linuxu a přihlášení se

 • Spuštění vytvořeného virtuálu
 • Přihlášení (obyčejného/neprivilegovaného) uživatele
 • Přihlášení (správce/privilegovaného) uživatele

Přihlašovací údaje

Username
osboxes
Password
osboxes.org
Root Account Password (sudo -i)
osboxes.org

Vzdálená práce s Linuxovým počítačem

 • Zjištění adresy virtuálu
 • Vytvoření páru klíčů mimo virtuál
 • Nakopírování veřejného klíče do virtuálu
 • Přihlášení se do virtuálu přes ssh

Zjištění adresy virtuálu


							osboxes@osboxes:~ip a
							1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
								link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
									inet 127.0.0.1/8 scope host lo
										valid_lft forever preferred_lft forever
									inet6 ::1/128 scope host
										valid_lft forever preferred_lft forever
							2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
								link/ether 08:00:27:f2:3c:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
									inet 192.168.0.110/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
										valid_lft 7075sec preferred_lft 7075sec
									inet6 fe80::a00:27ff:fef2:3c6d/64 scope link
										valid_lft forever preferred_lft forever
						

Generování klíčů


							~ssh-keygen
							Generating public/private rsa key pair.
							Enter file in which to save the key (/home/barinkl/.ssh/id_rsa):
							Created directory '/home/barinkl/.ssh'.
							Enter passphrase (empty for no passphrase):
							Enter same passphrase again:
							Your identification has been saved in /home/barinkl/.ssh/id_rsa
							Your public key has been saved in /home/barinkl/.ssh/id_rsa.pub
							The key fingerprint is:
							SHA256:C4bbtHDZpmrSoL776QZIxow7j6MWYe5E9psAnpMgCVk barinkl@homer
							The key's randomart image is:
							+---[RSA 3072]----+
							| oE       |
							|o        |
							|=.        |
							|*X  . o     |
							|&.= o * S    |
							|+@.. B = .    |
							|o==o+ + .    |
							|+oo++.      |
							|==**.      |
							+----[SHA256]-----+
							
						

Kopírování veřejného klíče do virtuálu


							~ssh-copy-id osboxes@192.168.0.110
							/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter
							out any that are already installed
							/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompt
							ed now it is to install the new keys
							osboxes@192.168.0.110's password:

							Number of key(s) added: 1

							Now try logging into the machine, with:  "ssh 'osboxes@192.168.0.110'"
							and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
							
						

Přihlášení se pomocí klíčů


							~ssh osboxes@192.168.0.110