Blender
Ruční kresba a její animace
GreasePencil Animation

Lukáš Bařinka

Installfest 2022

Jak jednoduše vytvořit
animovaný text, schéma nebo obrázek?

How to easily create
animated text, scheme, or image?

A co takhle i ve 3D?

And what about in 3D?

Obsah

TOC

 1. Editor / UI
 2. Režim kreslení
 3. Režim editace
 4. Režim sculptingu
 5. Způsoby animace
 6. Interpolace
 7. Materiály
 8. Vrstvy
 9. Masky
 10. Dynamické váhy vrcholů
 11. Line Art modifikátor
 1. Editor / UI
 2. Draw Mode
 3. Edit Mode
 4. Sculpt Mode
 5. Animation methods
 6. Interpolation
 7. Materials
 8. Layers
 9. Masks
 10. Dynamic vertex groups
 11. Line Art modifier

MotivationMotivace

Regular Expressions Syntax

UNIX Filters Overview

sed Intro in Simpsons Style

AWK Intro

UNIX Processes and Jobs

find-archive-compress Like Tetris

Compound Commands in Shell

Rename Vs Move

UNIX Permissions

Představení specializace Webové inženýrství

BouncyBee Animation Studio

https://bouncybee.gitlab.io/

Hands-onPrakticky

Editor/UI

 • File > New > 2D Animation
 • S+A: Add > Grease Pencil > Blank vložit prázdnou kresbu
 • S+A: Add > Grease Pencil > …​ Line Art dynamický objekt z meshe (modifikátor)

Draw modeRežim kreslení

 • 2D/3D kresba ve 3D prostoru
 • Umístění v prostoru (origin)
 • Object Data Properties
  > Viewport Display > Canvas
 • Orientace plátna (resp. kresba na povrch)
 • Typ kreslícího nástroje a jeho parametry
 • Velikost (dynamika)
 • Síla (dynamika)
 • Způsob zakončení
 • Vyhlazování a stabilizace
 • Ruční nástroje Kreslení, Výplň, Barva, Ořez
 • Primitivní objekty Enter - potvrzení
 • 2D/3D drawing in 3D space
 • Placement in 3D (origin)
 • Object Data Properties
  > Viewport Display > Canvas
 • Canvas orientation (resp. draw on surface)
 • Draw tools types and parameters
 • Radius/Size (dynamic)
 • Strength/Opacity (dynamic)
 • Caps types
 • Smoothing a stabilization
 • Manual tools Draw, Fill, Tint, Cutter
 • Primitive objects Enter - confirm

Edit modeRežim editace

 • Výběr vrcholů, tahů, segmentů
 • Editace pomocí křivek
 • Editace přes více snímků
 • Nástroje (transformace, tloušťky)
 • Select points, strokes, segments
 • Editation using curves
 • Multiframe editation
 • Tools (transformations, radius)

Sculpt ModeRežim sculptingu

 • Vyhlazení polohy/tloušťky/síly
 • Šum
 • Grab/push/pinch
 • Klonování (objeků ve schránce)
 • Smooth position/thickness/strength
 • Noise
 • Grab/push/pinch
 • Clone (objects in clipboard)

Animation methodsZpůsoby animace

 • Onion Skinning
 • Frame-by-Frame
 • Interpolace
 • Build/…​ modifikátor
 • Animace celého objektu
 • Onion Skinning
 • Frame-by-Frame
 • Interpolation
 • Build/…​ modifier
 • Object animation

InterpolationInterpolace

 • Ideálně na duplikovaném snímku
 • Automatická C+S+E: Grease Pencil > Interpolate Sequence
 • Ruční C+E: Tools > Interpolate
 • Best results with duplicated frames
 • Automatic C+S+E: Grease Pencil > Interpolate Sequence
 • Manual C+E: Tools > Interpolate

MaterialsMateriály

 • Tahy (Strokes)
 • Výplně (Fills)
 • Typ tahu a výplně (solid/texture)
 • Strokes
 • Fills
 • Style (solid/texture)

LayersVrstvy

 • Pořadí vrstev M: Move to layer - přesun do vrstvy
 • Strokes > Stroke Depth Order 2D Layers / 3D Location
 • Reakce na světla ve scéně (Use Lights)
 • Průhlednost (Opacity)
 • Layer stack M: Move to layer
 • Strokes > Stroke Depth Order 2D Layers / 3D Location
 • Use lights to affect materials
 • Opacity

MasksMasky

 • Výběr vrstvy, která bude tvořit masku stávající vrstvy
 • Inverze masky
 • Vzájemné maskování vrstev (průnik)
 • Select layer to became mask for current layer
 • Mask inversion
 • Mutual layers affection (intersection)

Dynamic vertex groupsDynamické váhy vrcholů

 1. Vytvoření skupiny vrcholů Object Data Properties > Vertex Groups
 2. Přidání modifikátoru Modifiers > Vertext Weight Proximity
 3. Použití skupiny vrcholů v dalším modifikátoru
 1. Create vertex group Object Data Properties > Vertex Groups
 2. Add modifier Modifiers > Vertext Weight Proximity
 3. Use vertex group in another modifier

Line Art modifierLine Art modifikátor

 • S+A: Add > Grease Pencil > …​ Line Art dynamický objekt z meshe (modifikátor)
 • Důležitý je pohled z kamery, který určuje, které části objektu se vykreslí
 • S+A: Add > Grease Pencil > …​ Line Art Dynamic object from mesh (modifier)
 • Camera view determines parts of objects that will be drawn

Thank you
for your
attention

Děkuji za pozornost